Acmhainn Chartlainne na hÉireann

Acmhainn Chartlainne na hÉireann

Acmhainn náisiúnta, chomhtháite ar líne a sholáthraíonn rochtain ar raon leathan suimiúil de chartlanna stairiúla na hÉireann.

Acmhainn náisiúnta, chomhtháite ar líne a sholáthraíonn rochtain ar raon leathan suimiúil de chartlanna stairiúla na hÉireann.

Forléargas

Is suíomh gréasáin é Acmhainn Chartlainne na hÉireann atá inrochtana don phobal a ligeann d’úsáideoirí raon leathan de chartlanna stairiúla na hÉireann a chuardach.

Aidhmeanna agus Cuspóirí

Tá saibhreas iontach de chartlanna stairiúla amharc agus scríofa ag Éire a théann siar na céadta bliain. Tá méadú na cartlanna seo ar líne anois ach ní i gcónaí a nasctar iad le líonra lárnach. Agus é seo á aithint, bhunaigh an Chomhairle Oidhreachta Acmhainn Chartlainne na hÉireann in 2007 chun seirbhís chartlainne náisiúnta chomhtháite ar líne a sholáthar.

Tugann an IAR le chéile agus cumasaíonn sé rochtain níos leithne ar bhailiúcháin luachmhara na hÉireann, rud a thugann deis do chartlanna níos lú a n-ábhar a thaispeáint i gcomhthéacs níos leithne le hábhar ó chartlanna móra eile.

Buntáistí:

Cuimsíonn úsáid an tsuímh ó thaighde acadúil go ginealas teaghlaigh. Tá rochtain éasca ag staraithe agus ag ginealeolaithe ar dhoiciméid phríomhfhoinse. Is féidir le pobail áitiúla imeachtaí stairiúla ina gceantar a rianú agus is féidir le daoine aonair stair a dteaghlaigh a fháil amach.

Nuashonrú

Soláthraíonn suímh Facebook, Twitter agus Flikr an IAR, a nuashonraítear go rialta, léargas suimiúil agus ildaite ar shaibhreas iontach ár mbailiúcháin náisiúnta. Soláthraíonn siad freisin nuashonruithe ar bhreiseanna leis na bailiúcháin agus faisnéis ar imeachtaí ar nós taispeántais.

Acmhainní

Tabhair cuairt ar Acmhainn Chartlainne na hÉireann anois agus cuir tús le do chuid fiosrúchán ar an t-am atá thart.

Tuilleadh Eolais

Joanne Rothwell
jrothwell@waterfordcouncil.ie
www.iar.ie
twitter.com/iar_ie
facebook.com/irisharchivesresource
flic.kr

Léigh Tuilleadh

High Nature Value Services (HNVS)

High Nature Value Services (HNVS)

Tá an HNVS freagrach as Clár na Boirne a riar, scéim agra-chomhshaoil a chuireann caomhnú oidhreachta, timpeallachta agus pobail an réigiúin chun cinn.

Fóram Ardtailte na hÉireann

Fóram Ardtailte na hÉireann

Comhlacht deonach is ea Fóram Ardtailte na hÉireann (IUF) a bunaíodh i 1995,a chuidíonn le pobail ardtalún dul i ngleic leis an gcuid mhór dúshlán eacnamaíoch, sóisialta agus comhshaoil a tharlaíonn i gceantair ardtalún na hÉireann.