Ár Scéimeanna Reatha

Níl feidir iarratas a chur isteach le haghaidh maoiniú faoi láithir. Bhí na Scéimeanna Deontais 2022 ar oscailt i mí Eanair/Feabhra. Fuair na tionscadal atá thíos tairiscint maoiniú i mbliana.

Scéimeanna Deontais 2022

Tá maoiniú tairgthe ag an gComhairle Oidhreachta i 2022 ar na tionscadail seo a leanas.