An Fhoireann

Is grúpa beag, solúbtha agus ard-spreagtha iad foireann na Comhairle Oidhreachta.

Treoraíonn saineolas,neamhspleáchas agus tiomantas d’oidhreacht an ghrúpa cultúr na heagraíochta

Virginia Teehan

Virginia Teehan

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
vteehan@heritagecouncil.ie

An Fhoireann Bhainistíochta

Beatrice Kelly

Beatrice Kelly

Ceann Beartais agus Taighde
Bainisteoir Clár Múseam & Cartlanna
bkelly@heritagecouncil.ie

Ian Doyle

Ian Doyle

Ceann an Chaomhnaithe
idoyle@heritagecouncil.ie

Michael Obrien Head Of Business

Michael O'Brien

Ceann Seirbhísí Gnó
mobrien@heritagecouncil.ie

Catherine Casey

Ceann Oidhreachta agus Athraithe Aeráide
ccasey@heritagecouncil.ie

Richard Brennan

Ceann an Airgeadais
pdrohan@heritagecouncil.ie

Pearse O'Caoimh

Ceann Cumarsáide agus Gnóthaí Poiblí
pocaoimh@heritagecouncil.ie


Oifigigh Gairmiúla & Riaracháin

Alison Harvey

Alison Harvey

Oifigeach Pleanála
Bainisteoir Tionscadail Chlár Comhoibritheach um Scrúdú Sláinte Láir Bhaile
aharvey@heritagecouncil.ie

Lorcan Scott For Website

Lorcan Scott

Oifigeach Fiadhúlra
lscott@heritagecouncil.ie

Colm Murray

Colm Murray

Oifigeach Ailtireachta & Oifigeach Cosanta Sonraí
cmurray@heritagecouncil.ie

Aalia

Aalia Kamal

Oifigeach Oidhreachta Chuimsitheach agus Chultúir

akamal@heritagecouncil.ie

Amanda Ryan

Amanda Ryan

Bainisteoir Deontas
aryan@heritagecouncil.ie

Profile Pic Anna

Anna Meenan

Bainisteoir Tionscadail na Scéime Deontais GLAS
ameenan@heritagecouncil.ie

Maria

Maria Walsh

Bainisteoir Tionscadail um Oidhreacht sna Scoileanna
An tOifigeach Cosanta Leanaí
heritageinschools@heritagecouncil.ie
mwalsh@heritagecouncil.ie

Lesley Ann

Lesley-Ann Hayden

Bainisteoir Tonscadail an Chláir um Chaighdeáin Músaem in Éirinn
lahayden@heritagecouncil.ie

Valerie

Valerie Kelly

Oifigeach Cumarsáide agus Rannpháirtíochta Poiblí
vkelly@heritagecouncil.ie

Ronan Healy

Bainisteoir Tionscadail An tSeachtain Náisiúnta na hOidhreachta
rhealy@heritagecouncil.ie 
heritageweek@heritagecouncil.ie 

Cathy Connelly

Cathy Connelly

Oifigeach Seirbhísí Corparáideacha
cconnelly@heritagecouncil.ie

Maria D

Maria Dempsey

Oifigeach Feidhmiúcháin - Airgeadas
mdempsey@heritagecouncil.ie

Ann Barcoe

Anne Barcoe

Cúntóir Pearsanta don Phríomhfheidhmeannach agus don Chathaoirleach
abarcoe@heritagecouncil.ie

Martina Malone

Martina Malone

Oifigeach Feidhmiúcháin - Cumarsáid
mmalone@heritagecouncil.ie

Ger Croke

Gerard Croke

Riarthóir - Fáiltiú, Oibríochtaí Tógála & TF
gcroke@heritagecouncil.ie

Christena Ryan

Christena Ryan

Riarthóir - Airgeadas
cryan@heritagecouncil.ie