Déan Teagmháil Linn

Ár Seoladh

An Chomhairle Oidhreachta
Áras na hOidhreachta
Lána an Teampaill
Cill Chainnigh
RX95 X264

Teileafón 056 7770777
Facs 056 7770788
Ríomhphost mail@heritagecouncil.ie

Uaireanta Oscailte 9:00am-5:30pm Luan go hAoine
Tabhair do d'aire go mbíonn ár línte fóin dúnta ag am lóin 1:00-2:00pm.