Ceanncheathrú na Comhairle Oidhreachta

Is in Áras na hOidhreachta, áras álainn, stairiúil – Pálás an Easpaig tráth dá raibh – i Lána an Teampaill, Cill Chainnigh atá an Chomhairle Oidhreachta ón mbliain 2008.

Is san áit a mbíodh Pálás an Easpaig, Cill Chainnigh, atá an Chomhairle Oidhreachta lonnaithe. Tá an foirgneamh gleoite stairiúil seo ina bhaile ag an gComhairle ón mbliain 2008, bliain spleodrach don Chomhairle ó thaobh a cuid forbartha agus a cuid staire. 

Ag machnamh dóibh ar an stair shaibhir a bhaineann leis an bhfoirgneamh, theastaigh ó fhoireann na Comhairle a thaispeáint gur rud beo í an ‘oidhreacht’, agus nach ionann meas a bheith uirthi agus srian a chur ar an gcruthaitheacht nó ar nósanna na linne seo. D’fhág an dearcadh sin go raibh pailliún cruaiche agus gloine sna pleananna tógála a bhain leis an bhfoirgneamh, pailliún a bhí le cur san áit a mbíodh cistineacha sa seachtú haois déag. Is é an seanstruchtúr atá ina dhúshraith ag an bhfoirgneamh nua, rud atá feiliúnach agus obair na Comhairle á breithniú. 

Socraíodh foireann agus feidhmeanna na Comhairle ar chaoi a thiocfadh le leagan amach an fhoirgnimh, sa tslí is nár ghá an leagan amach sin a athrú. San áit arbh éigean athruithe beaga a dhéanamh ar chúiseanna a bhain le sábháilteacht i gcás tine, is le cruach agus gloine a rinneadh na hathruithe sin, murab ionann agus an obair a rinneadh le snoíodóireacht adhmaid agus plástráil. Bhíothas an-chúramach faoi gan cur isteach ar na gairdíní agus an obair thógála ar siúl, agus coinníodh formhór na gcrann agus na dtor ann.

Dá bhrí sin, tá cuid thábhachtach d’oidhreacht thógtha Chill Chainnigh caomhnaithe anois. Baineann muintir na háite úsáid as an bhfoirgneamh agus na háiseanna atá ann go rialta agus is féidir dul isteach ann le linn Sheachtain na hOidhreachta. Is ar Lána an Teampaill atá an bealach isteach (féach an mapa thíos). 

Seoladh 
An Chomhairle Oidhreachta, Áras na hOidhreachta, Lána an Teampaill, Cill Chainnigh, R95 X264

Comhordanáidí GPS
Domhanleithead Thuaidh 52 39.417   Domhanfhad Thiar 7 15.411
Céimeanna Deachúlacha: (WGS84) Domhanleithead  52.65695   Domhanfhad  -7.256848
Céimeanna, Nóiméid agus Soicindí: Domhanleithead Thuaidh 52 39 25   Domhanfhad Thiar7 15 24

Tabhair do d’aire nach bhfuil ach méid beag spásanna páirceála ag Oifigí na Comhairle Oidhreachta. Má bhíonn tú ag freastal ar imeacht, molaimid duit páirceáil ar Shráid an Deagánaigh nó i gCarrchlós Ilstórach Market Cross. 

Is féidir tuilleadh a léamh faoi Stair an Fhoirgnimh agus an Obair atá déanta ag an gComhairle Oidhreachta san fhoilseachán “Passed to the Future” maidir le Pálás an Easpaig, Cill Chainnigh.