Deiseanna

Deiseanna -An Chomhairle Oidhreachta

Tá deiseanna gairme i reimse leathan disciplín ar fáil ins an Chomhairle Oidhreachta. Beidh ár folúntas uilig folsaithe ar an leathanach seo dá dtarlódh amhlaidh. Bíonn ár folúntas folsaithe tríd An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí freisin.

Faraor, ní feidir linn meas a thabhairt ar iarratais do fhostaíocht, intéirneacht nó tathaí oibre nár iarradh.