Eolas Fúinn

Bunaíodh an Chomhairle Oidhreachta mar chomhlacht reachtúil faoin Acht Oidhreachta, 1995.

Soláthraíonn an tAcht Oidhreachta sainmhíniú cuimsitheach ar ‘oidhreacht’ a chuimsíonn séadchomharthaí, réada seandálaíochta, réada oidhreachta mar shaothair ealaíne agus tionsclaíochta, doiciméid agus taifid ghinealais, oidhreacht ailtireachta, flóra, fána, gnáthóga fiadhúlra, tírdhreacha, muirdhreacha, raiceanna, geolaíocht, gairdíní oidhreachta, páirceanna agus uiscebhealaí intíre.

Is í fís na Comhairle Oidhreachta ná go mbaintear taitneamh as an oidhreacht seo, go mbaintear í a bhainistiú agus a chosnaítear í mar gheall ar an gcúnamh ríthábhachtach a dhéanann sí dár leas sóisialta agus eacnamaíoch araon. Oibrímid i gcomhar le pobail áitiúla, údaráis áitiúla, grúpaí deonacha, ranna rialtais, gníomhaireachtaí agus institiúidí cultúrtha éagsúla chun an fhís seo a sheachadadh trí thacú poist gaol-oidhreachta, oideachas agus turasóireacht inár bpobail áitiúla.