Garraíodóireachta ar son na Bithéagsúlachta

Céim shimplí a chuideoidh leat chun garraíodóireachta ar son na bithéagsúlachta a baint amach.

Cuideodh na scannán gear seo leat feabhas a cuir ar bithéagsúlacht i do ngairdín. Tá siad bunaithe ar an leabhar “Garraíodóireachta ar son na Bithéagsúlachta” scríofa le Juanita Browne agus foilsithe i 2020 ag Chomhairle Chontae Laoise.

Íoslóidáil chóip saor den leabhair

Garraíodóireachta ar son na Bithéagsúlachta

Conas áit Bhogaigh a Chruthú

Conas Léana Fadhúlra a Chruthú

Crainn agus Fálta Sceach Dúchasacha a Chur

Conas Cruach Adhmaid a Chruthú

Conas do Gairdín a Fheabhsú ar son na n-éan

Cruthaigh Comhairle Chontae Laoise na scannáin seo le tacaíocht ón gComhairle Oidhreachta agus an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta. Cuir John Lusby na scannáin i láithir. Táirg Crow Crag Films na Scannáin ar shon Comhairle Chontae Laoise. Comhleoir Eolaíochta Juanita Browne.