Feirmeacha Gaoithe ar an gCladach

Tá an Chomhairle Oidhreachta ag iarraidh go mbeidh an fhorbairt ar an earnáil fuinneamh in-athnuaite in Éirinn ag teacht leis an oidhreacht náisiúnta uathúil agus cáiliúil atá againn.

Mar chomhlacht reachtúil, tá sé mar aidhm ag an gComhairle Oidhreachta cinntiú go bhfuil forbairt na hearnála fuinnimh in-athnuaite in Éirinn i dtiúin lenár n-oidhreacht nádúrtha uathúil atá cáiliúil ar leibhéal domhanda, a sainmhínitear i mír 6 (1) den Acht Oidhreachta 1995 mar oidhreacht le: ‘séadchomharthaí, réada seandálaíochta, réada oidhreachta, oidhreacht ailtireachta, flóra, fána, gnáthóga fiadhúlra, tírdhreacha, muirdhreacha, raiceanna, geolaíocht, gairdíní agus páirceanna oidhreachta agus uiscebhealaí intíre’.

Scrúdaíonn ár dtuarascáil taighde thíos an reachtaíocht náisiúnta agus an creat beartais um phleanáil spásúlachta feirmeacha gaoithe ar an gcladach in Éirinn, in Albain agus i dTuaisceart Éireann, déanann sé measúnú ar bhearnaí agus deiseanna agus tugann sé moltaí chun feabhas a chur ar fhoirmliú, cur i bhfeidhm agus monatóireacht bheartas pleanála spásúlachta in Éirinn.

Samhlaítear go ndéanfaidh an polasaí seo eolas ar cheapadh an Straitéis Náisiúnta Tírdhreacha (SNT) ag an Roinn Tithíochta, Rialtas Áitiúil agus Oidhreachta.