​Séanadh

Is chun críocha faisnéise ginearálta amháin an fhaisnéis atá ar an suíomh gréasáin seo. Cuireann ‘an Chomhairle Oidhreachta’ an t-eolas ar fáil agus cé go ndéanaimid ár ndícheall an t-eolas a choinneáil cothrom le dáta agus ceart, ní dhéanaimid aon uiríll nó baránta d’aon chineál, sainráite nó intuigthe, maidir le hiomláine, cruinneas, iontaofacht, oiriúnacht nó infhaighteacht an tsuímh ghréasáin nó an fhaisnéis, na táirgí, na seirbhísí, nó na grafaic ghaolmhara atá ar an suíomh gréasáin chun críche ar bith. Mar sin is ar do phriacal féin amháin a bheifear ag brath ar fhaisnéis dá leithéid. Ní bheidh muid faoi dhliteanas i gcás ar bith as aon chaillteanas nó damáiste lena n-áirítear gan teorainn, caillteanas indíreach nó iarmhartach nó damáiste, nó aon chaillteanas nó damáiste ar bith a eascraíonn as caillteanas sonraí nó brabúis a eascraíonn as, nó a bhaineann le, úsáid an tsuímh gréasáin seo. Tríd an suíomh gréasáin seo is féidir leat nasc a dhéanamh le suímh gréasáin eile nach bhfuil faoi smacht 'na Comhairle Oidhreachta'. Níl aon smacht againn ar nádúr, ábhar agus infhaighteacht na suímh sin. Ní gá go gciallódh cuimsiú naisc ar bith moladh ná ní thacaíonn sé leis na tuairimí a nochtar iontu. Déantar gach iarracht an suíomh gréasáin a choinneáil ag feidhmiú go réidh. Mar sin féin, ní ghlacann ‘an Chomhairle Oidhreachta’ aon fhreagracht, agus ní bheidh sí faoi dhliteanas, as an suíomh gréasáin a bheith ar fáil go sealadach de bharr saincheisteanna teicniúla nach bhfuil smacht againn orthu.