Córas Deontas Ar Líne

Déan iarratas agus bainistigh do thionscadail deontais trínár gcóras ar líne. Áirítear leis seo iarratas a dhéanamh ar scéim nua glacadh le do dheontas, tuarascálacha a chur isteach agus éilimh a dhéanamh ar íocaíocht.

Tá an Chomhairle Oidhreachta ag athrú go coras deontais nua. I 2024, beidh an Scéim Deontais d’Oidhreacht Phobail agus an Scéim Deontais na bhFoirgneamh Traidisiúnta Feirme ar an coras deontais nua, an chéad cnaipe thíos. Ba choir go n-úsáidfidh gach éinne eile an dara cnaipe thíos.

Coras Deontais Nua

*d’iarrthóirí an Deontais d’Oidhreacht Phobail agus an Deontais na bhFoirgneamh Traidisiúnta Feirme amháin

____________________________________________________________________________________________________________

Córas Deontas ar Líne