Buíochas a Ghabháil as Ár Maoiniú

Is cúis bhróid é don Chomhairle Oidhreachta a bheith luaithe leis an obair agus an taighde luachmhar atá á dhéanamh ar chaomhnú oidhreachta ag daoine aonair, grúpaí pobal agus eagraíochta ar fud na hÉireann.

Tríd úsáid a bhaint as ár lógó agus trínár gcistiú a aithint, feicfidh daoine go bhfuil do chuid oibre tacaithe ag maoiniú na Comhairle Oidhreachta.

Ba cheart do gach faighteoir deontais ón gComhairle Oidhreachta lógó na Comhairle Oidhreachta a thaispeáint, de réir na dtreoirlínte a chuirtear ar fáil maidir lena úsáid, ar gach ábhar clóite agus ar líne, lena n-áirítear láithreáin ghréasáin, aipeanna, físeáin, blaganna, póstaeir, bróisiúir, cuirí agus fógraí a bhaineann leis an tionscadal atá á mhaoiniú. Is féidir lógónna a íoslódáil thíos.

Cén fáth go n-iarrfaimid ort ár maoiniú a aithint

  • Cinntíonn aitheantas go bhfuil sé feiceálach conas a chaitear airgead poiblí.
  • Tacaíonn aitheantas linn trí fhairsinge na hoibre agus an taighde um chaomhnú oidhreachta atá ar bun ar fud na tíre gach bliain a thaispeáint.
  • Cinntíonn aitheantas go bhfuil tú mar chuid de ghluaiseacht a chuireann luach ar oidhreacht, a thugann aire dá pobal agus a spreagann suim, úinéireacht agus rannpháirtíocht san oidhreacht luachmhar seo.
  • Cinntíonn aitheantas gur féidir aird a tharraingt ar ár gcuid oibre agus é a chur chinn, agus dá bharr sin is féidir linn feasacht ar oidhreacht a ardú, an earnáil a mhéadú agus ár gcás a neartú do mhaoiniú amach anseo.
  • Trí aitheantas a thabhairt do mhaoiniú oidhreachta, tá tú ag cabhrú linn tuiscint an phobail a fheabhsú ar an tslí ina n-oibrímid ar fad le chéile chun an t-eolas atá againn a mhéadú agus chun ár ndéantáin, séadchomharthaí, béaloideas agus ár dtimpeallacht a chosaint.

Le bhur dtoil, íoslódáil thíos lógó na Comhairle Oidhreachta agus treoirlínte ar a húsáid. Le bheith ag obair ar son an phobail i gcoitinne, ní mór d’aon tionscadal a thugann an Chomhairle Oidhreachta maoiniú dó a bheith rannpháirteach i Seachtain na hOidhreachta Náisiúnta, a bheidh ar siúl i dtreo dheireadh Lúnasa. Is féidir teacht ar shonraí Sheachtain Oidhreachta agus conas clárú le haghaidh imeacht ar www.heritageweek.ie

Tá lucht leanúna mór ag an gComhairle Oidhreachta ar na meáin shóisialta i.e. Facebook, Twitter agus Instagram. Más maith leat rud éigin a roinnt linn ar na meáin shóisialta déan clib orainn nó seol postálacha chugainn, ag cinntiú go bhfuil pictiúr san áireamh.