Beartas fianán

Ár Suíomh Gréasáin a Úsáid agus ár mBeartas Fianán

Baineann an beartas fianán seo le www.heritagecouncil.ie agus lena fhofhearann

Caitheann an Chomhairle Oidhreachta le do phríobháideachas mar cheist an-tábhachtach agus le haon fhaisnéis phearsanta a roinneann tú linn mar fhaisnéis rúnda.

Táimid tiomanta do phríobháideachas úsáideoirí an tsuímh gréasáin seo a chosaint. Tuigimid i gcónaí, mar úsáideoir an tsuímh gréasáin seo, go bhfuil tú buartha faoi shlándáil agus príobháideachas d’fhaisnéise.

Cad is fianán ann?

1. Píosaí beaga téacs iad fianáin a stóráiltear ar do ríomhaire chun cabhrú le do bhrabhsálaí cuntas a choimeád ar do ghluaiseachtaí ar ár suíomh, a chuireann roghanna a roghnaigh tú i gcuimhne, a choimeádann tú logáilte isteach go dtí go logálann tú amach, etc. Úsáidtear iad freisin le sonraí margaíochta a bhailiú go hanaithnid, trí Anailísíocht Google den chuid is mó.

2. Cabhraíonn siad linn feabhas a chur ar ár suíomh gréasáin agus go leor de na feidhmeanna a sholáthar a dhéanann eispéireas do bhrabhsálaí níos éasca le húsáid. Comhaontaíonn tú leis an úsáid a bhaintear as fianáin tríd an suíomh gréasáin a úsáid.

3. Ní bhailítear aon fhaisnéis a d’fhéadfaimis a úsáid chun cuairteoirí ar shuíomh gréasáin a aithint.

4. Is féidir fianáin a dhíchumasú i do shocruithe brabhsálaí.

Conas a úsáidtear fianáin ar an suíomh seo?

5. Ní úsáideann www.heritagecouncil.ie fianáin ach ar mhaithe le feidhmiúlacht a bhfuil géarghá léi do sheirbhísí a iarrann an t-úsáideoir go sainráite dá seisiún de réir Rialachán 5(5), I.R. Uimhir 336 de 2011 (na Rialacháin Ríomhphríobháideachais). Úsáideann an suíomh gréasáin seo fianáin seisiúin. Úsáidtear fianáin seisiúin chun feidhmeanna bunúsacha suíomh gréasáin a sholáthar, i.e. lena ligean do leathanaigh cuimhneamh ar athruithe teicniúla nó ar roghanna is féidir leat a dhéanamh idir leathanaigh. Fianáin shealadacha iad fianáin seisiúin agus is gnách go scriostar iad nuair a dhúnann tú do bhrabhsálaí.

6. Fianáin iad fianáin bhunriachtanacha nó fianáin a bhfuil géarghá leo atá bunriachtanach chun go bhfeidhmítear suíomh gréasáin i gceart. Tá na fianáin seo bunriachtanach duit chun gur féidir leat an suíomh gréasáin a bhrabhsáil agus a ghnéithe agus a úsáid, cosúil le teacht ar limistéir shlána an tsuímh. Sampla de na fianáin siúd iad fianáin seisiúin a choimeádann úsáideoirí logáilte isteach ar shuíomh gréasáin. Is féidir fianáin bhunriachtanacha a dhíchumasú i do shocruithe brabhsálaí, ach b’fhéidir nach bhfeidhmeofar codanna áirithe den suíomh gréasáin, mar sin féin, má tá fianáin bhunriachtanacha díchumasaithe.

7. Ní úsáideann heritagecouncil.ie aon fhianáin tríú páirtí ná sheasmhacha.

8. Atreorófar thú chuig suíomh seachtrach, trí chliceáil ar chnaipí nó ar naisc le suíomhanna nó seirbhísí tríú páirtí, a bhfuil a mbeartais fianán agus phríobháideachais féin aige nach bhfuil aon smacht againn orthu.

9. Ní úsáidfear fianáin le haon fhaisnéis a fháil ó do ghléas.

Fianáin a Bhainistiú

10. Is féidir leat a roghnú laistigh de do bhrabhsálaí cibé acu is mian leat nó mian leat glacadh le fianáin. Nuair a fhaigheann tú rochtain ar ár suíomh gréasáin, tabharfaimid an rogha duit i gcónaí fianáin, nó fianáin soláthraithe atá á n-úsáid ag úinéirí an tsuímh gréasáin sin (‘fianáin tríú páirtí’), nó fianáin ó shuíomhanna gréasáin sonracha, a ghlacadh, a dhiúltú nó a scriosadh.

Athruithe ar bheartas fianán

11. Féadfaidh an Chomhairle Oidhreachta an beartas seo a nuashonrú ó thráth go chéile. Ortsa a bheidh an fhreagracht an leathanach seo a sheiceáil d’aon athruithe.

Eolas breise

Tá an beartas fianán seo mar chuid dár bhFógra um Príobháideachas Sonraí, ar féidir é a léamh anseo: https://www.heritagecouncil.ie/content/images/Data-Privacy-Notice.pdf

Fianáin a Bhainistiú

Bunriachtanach

Feidhmíocht

Spriocdhíriú

Feidhmiúlacht

Gan aicmiú

Sábháil

Ainm

Fearann

Dul as Feidhm

Cur Síos

CraftSessionId

www.heritagecouncil.ie

Seisiún

Tá baint ag an bhfianán seo le córas bainistíochta inneachair ghréasáin Craft, áit a bhfuil feidhmeanna mar aitheantóir seisiúin gan ainm.

CookieScriptConsent

www.heritagecouncil.ie

1 bhliain

Úsáideann an tseirbhís Cookie-Script.com an fianán seo chun roghanna toilithe fianán cuairteoirí a mheabhrú. Tá sé riachtanach go n-oibreoidh an bhratach fianán Cookie-Script.com i gceart.

Feidhmíocht

Ainm

Fearann

Dul as Feidhm

Cur Síos

_gat

.heritagecouncil.ie

1 nóiméad

Baineann an t-ainm fianán seo le Google Universal Analytics, de réir doiciméadú a úsáidtear é chun an ráta iarratais a bhrú - rud a chuireann srian le bailiú sonraí ar shuímh ardthráchta. Téann sé as feidhm tar éis 10 nóiméad.

__utma

.heritagecouncil.ie

2 bhliain

Tá sé seo ar cheann de na ceithre fhianán is mó atá socraithe ag an tseirbhís Google Analytics a chuireann ar chumas úinéirí láithreán gréasáin iompar cuairteoirí a rianú agus feidhmíocht láithreáin a thomhas. Maireann an fianán seo ar feadh 2 bhliain de réir réamhshocraithe agus déanann sé idirdhealú idir úsáideoirí agus seisiúin. D’úsáid sé é chun staitisticí cuairteoirí nua agus cuairteoirí a bhí ag filleadh a ríomh. Déantar an fianán a nuashonrú gach uair a sheoltar sonraí chuig Google Analytics. Is féidir le húinéirí suímh gréasáin saolré an fhianán a shaincheapadh.

__utmz

.heritagecouncil.ie

6 mhí 2 lá

Tá sé seo ar cheann de na ceithre fhianán is mó atá socraithe ag an tseirbhís Google Analytics a chuireann ar chumas úinéirí láithreán gréasáin iompar cuairteoirí a rianú agus feidhmíocht láithreáin a thomhas. Aithníonn an fianán seo foinse na tráchta chuig an suíomh - mar sin is féidir le Google Analytics a insint d'úinéirí suímh as ar tháinig cuairteoirí agus iad ag teacht ar an suíomh. Tá saolré 6 mhí ag an bhfianán agus déantar é a nuashonrú gach uair a sheoltar sonraí chuig Google Analytics.

__utmt

.heritagecouncil.ie

10 nóiméad

Socraíonn Google Analytics an fianán seo. De réir a ndoiciméadú úsáidtear é chun an ráta iarratais ar an tseirbhís a scóigeadh - srian a chur le bailiú sonraí ar shuímh ard-thráchta. Téann sé as feidhm tar éis 10 nóiméad.

__utmb

.heritagecouncil.ie

30 nóiméad

Tá sé seo ar cheann de na ceithre fhianán is mó atá socraithe ag an tseirbhís Google Analytics a chuireann ar chumas úinéirí láithreán gréasáin iompar cuairteoirí a rianú agus feidhmíocht láithreáin a thomhas. Cinneann an fianán seo seisiúin agus cuairteanna nua agus téann sé as feidhm tar éis 30 nóiméad. Déantar an fianán a nuashonrú gach uair a sheoltar sonraí chuig Google Analytics. Áireofar aon ghníomhaíocht ó úsáideoir laistigh den saolré 30 nóiméad mar chuairt aonair, fiú má fhágann an t-úsáideoir agus ansin filleadh ar an suíomh. Áireofar filleadh tar éis 30 nóiméad mar chuairt nua, ach mar chuairteoir a bheidh ag filleadh.

_ga

.heritagecouncil.ie

2 bhliain

Baineann an t-ainm fianán seo le Google Universal Analytics - atá ina nuashonrú suntasach ar sheirbhís anailíse níos coitianta Google. Úsáidtear an fianán seo chun úsáideoirí uathúla a idirdhealú trí uimhir a ghintear go randamach a shannadh mar aitheantóir cliaint. Tá sé san áireamh i ngach iarratas leathanach ar shuíomh agus úsáidtear é chun sonraí cuairteora, seisiúin agus feachtais a ríomh do na tuarascálacha anailíse suímh. De réir réamhshocraithe, tá sé socraithe chun as feidhm tar éis 2 bhliain, cé go bhfuil sé seo inoiriúnaithe ag úinéirí suímh gréasáin.

_gid

.heritagecouncil.ie

1 lá

Tá baint ag an bhfianán seo le Google Analytics. Úsáideann scripteanna gtag.js agus analytics.js é agus de réir Google Analytics úsáidtear an fianán seo chun idirdhealú a dhéanamh idir úsáideoirí.

__utmc

.heritagecouncil.ie

Seisiún

Tá sé seo ar cheann de na ceithre fhianán is mó atá socraithe ag an tseirbhís Google Analytics a chuireann ar chumas úinéirí láithreán gréasáin iompar cuairteoirí a rianú agus feidhmíocht láithreáin a thomhas. Ní úsáidtear é i bhformhór na suímh ach tá sé socraithe chun idir-inoibritheacht a chumasú leis an leagan níos sine de chód Google Analytics ar a dtugtar Urchin. Sna leaganacha níos sine seo úsáideadh é seo i gcomhar leis an bhfianán __utmb chun seisiúin/cuairteanna nua a aithint do chuairteoirí a bhí ag filleadh. Nuair a úsáideann Google Analytics é seo i gcónaí fianán Seisiúin a scriostar nuair a dhúnann an t-úsáideoir a bhrabhsálaí. Nuair a bhreathnaítear air mar fhianán Seasmhach is dócha mar sin gur teicneolaíocht eile a shocraíonn an fianán.

Spriocdhíriú

Ainm

Fearann

Dul as Feidhm

Cur Síos

VISITOR_INFO1_LIVE

.youtube.com

6 mhí

Socraíonn Youtube an fianán seo chun súil a choinneáil ar shainroghanna an úsáideora d’fhíseáin Youtube atá leabaithe i suímh; is féidir leis a chinneadh freisin an bhfuil an cuairteoir suímh idirlín ag baint úsáide as an leagan nua nó sean leagan den comhéadan Youtube.

YSC

.youtube.com

Seisiún

Socraíonn YouTube an fianán seo chun amhairc ar fhíseáin leabaithe a rianú.