Fianáin agus Beartas Príobháideachta

Measann an Chomhairle Oidhreachta go bhfuil do phríobháideacht an-thábhachtach agus caitheann sí faoi rún le haon fhaisnéis phearsanta a roinneann tú linn.

1. Táimid tiomanta do phríobháideacht úsáideoirí an tsuímh ghréasáin seo a chosaint. Is eol dúinn gur spéis leat mar úsáideoir an tsuímh ghréasáin seo faoin slándáil agus príobháideacht do chuid faisnéise.

Ráiteas príobháideachta ginearálta

2. Bailímid faisnéis phearsanta a thugann tú dúinn, mar shampla, trí fhoirmeacha ar líne nó trí ríomhphost.

3. Ní roinnfimid do chuid faisnéise pearsanta go deo le tríú páirtithe ach amháin de bhun chlásal 8 de seo, ach amháin má fhaigheann muid do thoiliú roimh ré agus/nó go bhfuil iallach orainn é sin a dhéanamh de réir an dlí.

Síntiúis nuachtlitir

4. Má chláraíonn tú dár nuachtlitreacha ríomhphoist, iarrfar ort d’ainm agus do sheoladh ríomhphoist a sholáthar, a úsáidfimid chun na nuachtlitreacha a sheoladh chugat. Gheobhaidh síntiúsóirí dár nuachtlitir ríomh-iris uainn gach mí.

5. Ní roinnfimid do chuid faisnéise pearsanta go deo le tríú páirtithe ach amháin de bhun chlásal 8 de seo, ach amháin má fhaigheann muid do thoiliú roimh ré agus/nó go bhfuil iallach orainn é sin a dhéanamh de réir an dlí.

6. Is féidir leat díliostáil ónár nuachtlitir ag am ar bith tríd an nasc ‘díliostáil’ sa nuachtlitir féin nó trí ríomhphost a chur chugainn ag mail@heritagecouncil.ie agus iarraidh go mbainfí den phost thú.

Do chuid faisnéise pearsanta a chosaint

7. Déanaimid ár ndícheall príobháideacht an úsáideora a chosaint trí úsáid a bhaint as teicneolaíocht slándála cuí; cinnteoimid go bhfuil bearta slándála fisiceacha agus teicneolaíochta cuí againn chun do chuid faisnéise a chosaint; agus cinntímid nuair a dhéanaimid aon phróisis a sheachfhoinsiú go bhfuil bearta slándála cuí ag an soláthraí seirbhíse. Ó am go chéile, roinneann an Chomhairle Oidhreachta do chuid faisnéise pearsanta le soláthraithe seirbhíse tríú páirtí, mar shampla, cuideachtaí a dhéanann óstáil ar ár suíomh gréasáin agus a bhainistíonn ár gcóras líonra agus TFC.

8. Glacfaimid réamhchúraimí réasúnta chun caillteanas, mí-úsáid nó athrú faisnéise a thugann tú dúinn a chosc. Ceanglaítear ar ghníomhairí nó ar chonraitheoirí na Comhairle Oidhreachta a bhfuil rochtain acu ar fhaisnéis a thugann tú dúinn le linn seirbhísí a sholáthar dúinn an t-eolas sin a choinneáil faoi rún agus níl cead faighte acu é a úsáid chun aon chríche seachas chun na seirbhísí atá á bhfeidhmiú acu dúinn a chur i gcrích.

9. Tá naisc ar an suíomh gréasáin seo chuig suímh gréasáin nach bhfuil á rialú ná á bhfeidhmiú ag an gComhairle Oidhreachta. Níl an Chomhairle Oidhreachta freagrach do bheartais príobháideachta na suímh gréasáin nach bhfuil á rialú nó á n-oibriú aici.

Beartas fianán

10. Is éard is fianáin ann ná píosaí beaga téacs a stóráiltear ar do ríomhaire chun cabhrú le do bhrabhsálaí súil a choinneáil ar do ghluaiseachtaí ar ár suíomh, cuimhnigh ar na sainroghanna a roghnaigh tú, tú a choinneáil logáilte isteach go dtí go logálann tú amach,srl Úsáidtear iad freisin chun sonraí margaíochta a bhailiú gan ainm, go bhformhór trí Google Analytics.

11. Cabhraíonn siad linn ár suíomh gréasáin a fheabhsú agus go leor de na feidhmeanna a sheachadadh a fhágann go mbeidh do bhrabhsálaí níos éasca le húsáid. Trí úsáid a bhaint as an suíomh gréasáin, tá tú ag aontú le húsáid na bhfianán mar a thuairiscítear.

12. Ní bhailítear aon fhaisnéis a d’fhéadfadh a úsáid chun cuairteoirí suímh gréasáin a aithint.

13. Seans go mbeidh fianáin díchumasaithe i socruithe do bhrabhsálaí

Rochtain ar Fhaisnéis Phearsanta a Choimeádaimid Fút

14. Má thug tú faisnéis dúinn fút féin agus gur mhaith leat cóipeanna den fhaisnéis sin, nó má theastaíonn uait go gceartófaí aon mhíchruinneas fíorasach duit san faisnéis sin, nó más mian leat an fhaisnéis sin a scriosadh as ár dtaifid, cuir isteach iarratas i scríbhinn chuig ár nOifigeach Cosanta Sonraí dataprotection@heritagecouncil.ie

15. Cuirfimid cóipeanna den eolas atá againn fút, saor in aisce, ar fáil duit.

Toiliú

16. Trí rochtain a fháil ar na seirbhísí a cuirimid ar fáil, toilíonn tú go n-úsáidfimid an fhaisnéis seo mar atá leagtha amach sa bheartas príobháideachta seo. Trí aon fhaisnéis phearsanta a sholáthar dúinn, tuigeann tú go hiomlán agus go n-aontaíonn tú go soiléir lena leithéid de úsáid mar atá leagtha amach sa bheartas príobháideachta seo.

Athruithe ar bheartas príobháideachta

17. Féadfaidh an Chomhairle Oidhreachta an beartas seo a nuashonrú ó am go chéile. Is ortsa a bheidh an fhreagracht an leathanach seo a sheiceáil le haghaidh aon athruithe.

Fianáin a bhainistiú

Ainm

Fearann

Dul as Feidhm

Cur Síos

CraftSessionId

www.heritagecouncil.ie

Seisiún

Tá baint ag an bhfianán seo le córas bainistíochta inneachair ghréasáin Craft, áit a bhfuil feidhmeanna mar aitheantóir seisiúin gan ainm.

CookieScriptConsent

www.heritagecouncil.ie

1 bhliain

Úsáideann an tseirbhís Cookie-Script.com an fianán seo chun roghanna toilithe fianán cuairteoirí a mheabhrú. Tá sé riachtanach go n-oibreoidh an bhratach fianán Cookie-Script.com i gceart.

Feidhmíocht

Ainm

Fearann

Dul as Feidhm

Cur Síos

_gat

.heritagecouncil.ie

1 nóiméad

Baineann an t-ainm fianán seo le Google Universal Analytics, de réir doiciméadú a úsáidtear é chun an ráta iarratais a bhrú - rud a chuireann srian le bailiú sonraí ar shuímh ardthráchta. Téann sé as feidhm tar éis 10 nóiméad.

__utma

.heritagecouncil.ie

2 bhliain

Tá sé seo ar cheann de na ceithre fhianán is mó atá socraithe ag an tseirbhís Google Analytics a chuireann ar chumas úinéirí láithreán gréasáin iompar cuairteoirí a rianú agus feidhmíocht láithreáin a thomhas. Maireann an fianán seo ar feadh 2 bhliain de réir réamhshocraithe agus déanann sé idirdhealú idir úsáideoirí agus seisiúin. D’úsáid sé é chun staitisticí cuairteoirí nua agus cuairteoirí a bhí ag filleadh a ríomh. Déantar an fianán a nuashonrú gach uair a sheoltar sonraí chuig Google Analytics. Is féidir le húinéirí suímh gréasáin saolré an fhianán a shaincheapadh.

__utmz

.heritagecouncil.ie

6 mhí 2 lá

Tá sé seo ar cheann de na ceithre fhianán is mó atá socraithe ag an tseirbhís Google Analytics a chuireann ar chumas úinéirí láithreán gréasáin iompar cuairteoirí a rianú agus feidhmíocht láithreáin a thomhas. Aithníonn an fianán seo foinse na tráchta chuig an suíomh - mar sin is féidir le Google Analytics a insint d'úinéirí suímh as ar tháinig cuairteoirí agus iad ag teacht ar an suíomh. Tá saolré 6 mhí ag an bhfianán agus déantar é a nuashonrú gach uair a sheoltar sonraí chuig Google Analytics.

__utmt

.heritagecouncil.ie

10 nóiméad

Socraíonn Google Analytics an fianán seo. De réir a ndoiciméadú úsáidtear é chun an ráta iarratais ar an tseirbhís a scóigeadh - srian a chur le bailiú sonraí ar shuímh ard-thráchta. Téann sé as feidhm tar éis 10 nóiméad.

__utmb

.heritagecouncil.ie

30 nóiméad

Tá sé seo ar cheann de na ceithre fhianán is mó atá socraithe ag an tseirbhís Google Analytics a chuireann ar chumas úinéirí láithreán gréasáin iompar cuairteoirí a rianú agus feidhmíocht láithreáin a thomhas. Cinneann an fianán seo seisiúin agus cuairteanna nua agus téann sé as feidhm tar éis 30 nóiméad. Déantar an fianán a nuashonrú gach uair a sheoltar sonraí chuig Google Analytics. Áireofar aon ghníomhaíocht ó úsáideoir laistigh den saolré 30 nóiméad mar chuairt aonair, fiú má fhágann an t-úsáideoir agus ansin filleadh ar an suíomh. Áireofar filleadh tar éis 30 nóiméad mar chuairt nua, ach mar chuairteoir a bheidh ag filleadh.

_ga

.heritagecouncil.ie

2 bhliain

Baineann an t-ainm fianán seo le Google Universal Analytics - atá ina nuashonrú suntasach ar sheirbhís anailíse níos coitianta Google. Úsáidtear an fianán seo chun úsáideoirí uathúla a idirdhealú trí uimhir a ghintear go randamach a shannadh mar aitheantóir cliaint. Tá sé san áireamh i ngach iarratas leathanach ar shuíomh agus úsáidtear é chun sonraí cuairteora, seisiúin agus feachtais a ríomh do na tuarascálacha anailíse suímh. De réir réamhshocraithe, tá sé socraithe chun as feidhm tar éis 2 bhliain, cé go bhfuil sé seo inoiriúnaithe ag úinéirí suímh gréasáin.

_gid

.heritagecouncil.ie

1 lá

Tá baint ag an bhfianán seo le Google Analytics. Úsáideann scripteanna gtag.js agus analytics.js é agus de réir Google Analytics úsáidtear an fianán seo chun idirdhealú a dhéanamh idir úsáideoirí.

__utmc

.heritagecouncil.ie

Seisiún

Tá sé seo ar cheann de na ceithre fhianán is mó atá socraithe ag an tseirbhís Google Analytics a chuireann ar chumas úinéirí láithreán gréasáin iompar cuairteoirí a rianú agus feidhmíocht láithreáin a thomhas. Ní úsáidtear é i bhformhór na suímh ach tá sé socraithe chun idir-inoibritheacht a chumasú leis an leagan níos sine de chód Google Analytics ar a dtugtar Urchin. Sna leaganacha níos sine seo úsáideadh é seo i gcomhar leis an bhfianán __utmb chun seisiúin/cuairteanna nua a aithint do chuairteoirí a bhí ag filleadh. Nuair a úsáideann Google Analytics é seo i gcónaí fianán Seisiúin a scriostar nuair a dhúnann an t-úsáideoir a bhrabhsálaí. Nuair a bhreathnaítear air mar fhianán Seasmhach is dócha mar sin gur teicneolaíocht eile a shocraíonn an fianán.

Spriocdhíriú

Ainm

Fearann

Dul as Feidhm

Cur Síos

VISITOR_INFO1_LIVE

.youtube.com

6 mhí

Socraíonn Youtube an fianán seo chun súil a choinneáil ar shainroghanna an úsáideora d’fhíseáin Youtube atá leabaithe i suímh; is féidir leis a chinneadh freisin an bhfuil an cuairteoir suímh idirlín ag baint úsáide as an leagan nua nó sean leagan den comhéadan Youtube.

YSC

.youtube.com

Seisiún

Socraíonn YouTube an fianán seo chun amhairc ar fhíseáin leabaithe a rianú.