Pobal

Dog rose Glenbarrow hedgerow

Seachtain Náisiúnta na bhFálta Sceach 2023

Tá lúcháir ar an gComhairle Oidhreachta comhpháirtíocht nua le Teagasc a fhógairt agus Seachtain Náisiúnta na bhFálta Sceach 2023 á seoladh.

Seachtain Náisiúnta na bhFálta Sceach 2023
Burrenbeo Image 002

Iontaobhas Burrenbeo

Is carthanas tírdhreacha é Iontaobhas Burrenbeo atá tiomanta do gach duine againn a nascadh lenár n-áiteanna agus ár ról ag tabhairt aire dóibh.

Iontaobhas Burrenbeo
Community Charter Image 002

Cairt Phobail Bhoirne

Leagann Cairt Phobail Bhoirne fís amach don Bhoirinn ina bhfuil ardchaighdeán beatha ag cách.

Cairt Phobail Bhoirne
View From Mt Leinster L Scott 2

Fóram Ardtailte na hÉireann

Comhlacht deonach is ea Fóram Ardtailte na hÉireann (IUF) a bunaíodh i 1995,a chuidíonn le pobail ardtalún dul i ngleic leis an gcuid mhór dúshlán eacnamaíoch, sóisialta agus comhshaoil a tharlaíonn i gceantair ardtalún na hÉireann.

Fóram Ardtailte na hÉireann
Wicklow Uplands

Comhairle Ardtailte Chill Mhantáin

Is eagraíocht dheonach neamhspleách í Comhairle Ardtailte Chill Mhantáin (WUC) a dhéanann ionadaíocht ar níos mó ná 50 ballghrúpa éagsúil agus daoine aonair a bhfuil leasanna acu in Ardtailte Chill Mhantáin agus Bhaile Átha Cliath.

Comhairle Ardtailte Chill Mhantáin
Bigp

Grúpa Thionscadail an Oileáin Mhóir

Is grúpa oibre pobail é BIPG ag obair chun daonra an oileáin a choinneáil, trí fhostaíocht a chruthú, trí thionscnaimh pobail a chur chun cinn agus trí thacú le gnólachtaí áitiúla.

Grúpa Thionscadail an Oileáin Mhóir
Irish Archives Resource

Acmhainn Chartlainne na hÉireann

Acmhainn náisiúnta, chomhtháite ar líne a sholáthraíonn rochtain ar raon leathan suimiúil de chartlanna stairiúla na hÉireann.

Acmhainn Chartlainne na hÉireann