Coillearnacha na hÉireann

Coillearnacha na hÉireann

Is eagraíocht chuimsitheach, bhallraíochta í Coillearnacha na hÉireann atá tiomanta do choillearnacha dúchasacha

Is eagraíocht chuimsitheach, bhallraíochta í Coillearnacha na hÉireann atá tiomanta do choillearnacha dúchasacha

Forléargas

Is iad príomhchuspóirí Choillearnacha na hÉireann:

  • feasacht a ghiniúint ar choillearnacha dúchasacha i measc lucht déanta beartas agus an phobail i gcoitinne
  • tionscadail agus straitéisí bainistíochta inbhuanaithe a fhorbairt a bheidh dírithe ar inmharthanacht todhchaíoch na gcoillearnacha dúchasacha a áirithiú
  • Is minic a thugtar aghaidh ar an dá chuspóir le chéile i bhformáid chomhpháirtíochta, go háirithe trí thionscadail shuaitheanta, cúrsaí oiliúna, foilseacháin theicniúla, forbairt beartais agus soláthar tacaíochta ag leibhéal áitiúil.

Cláir

Cén obair atá á maoiniú ag an gComhairle Oidhreachta i mbliana:

Tá an Chomhairle Oidhreachta ag déanamh páirtmhaoiniú ar ghníomhaíochtaí bolscaireachta maidir le cur i bhfeidhm agus glacadh le Scéim Seirbhíse Foraoiseachta um Choillearnacha Dúchasacha (NWS), ag díriú go háirithe ar ardluach bithéagsúlachta i ndobharcheantair íogaire; cúrsa oiliúna ar Choillearnacha Dúchasacha chun creidiúnú a thabhairt do chleachtóirí Coillearnacha Dúchasacha atá ag obair ar Scéim na Coillearnaí Dúchasaí; na Nótaí Faisnéise ar Choillearnacha Dúchasacha a nuashonrú agus a leathnú. Athbhreithniú ar chomhpháirt Coillearnaí Éiritheacha den NWS, ag plé le hIarnród Éireann maidir le oiliúint bainistíochta fásra cois ráillí.

Tuilleadh Eolais

R: info@woodlandsofireland.com
www.woodlandsofireland.ie
facebook.com/Woodlands-of-Ireland-318967288232830/


Explore More

County Heritage Officers

County Heritage Officers

County Heritage Officers play a key role in promoting heritage awareness, developing policy and providing advice and information on local as well as national heritage issues.
Iontaobhas Burrenbeo

Iontaobhas Burrenbeo

Is carthanas tírdhreacha é Iontaobhas Burrenbeo atá tiomanta do gach duine againn a nascadh lenár n-áiteanna agus ár ról ag tabhairt aire dóibh.