Episode 16- Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta

podcast /

Tá ról ríthábhachtach ag Oifigigh Oidhreachta na nÚdarás Áitiúil maidir le feasacht ar an oidhreacht a chur chun cinn, polasaí a fhorbairt agus comhairle agus eolas a sholáthar ar shaincheisteanna oidhreachta, áitiúla agus náisiúnta araon.

Sa phodchraoladh inniu, agus muid ag ceiliúradh an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta 2021, inár dteannta tá beirt Oifigeach Oidhreachta a phléifidh an ról ríthábhachtach atá acu chun oidhreacht shaibhir na hÉireann a chosaint.

Míneoidh Máiréad Ní Chonghaile agus Conor Nelligan freisin conas a tháinig an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta chun cinn, na cúiseanna as a bhfuil sí anois ar cheann de na himeachtaí cultúrtha is mó gach bliain, agus an ról ata aige maidir le spiorad pobail a chothú i mbailte agus i sráidbhailte ar fud na tíre.

Tabharfaidh siad freisin a dtuairimí pearsanta ar an tábhacht a bhaineann leis an oidhreacht a chosaint do na glúnta atá le teacht.

Bainigí taitneamh as an seó!

explore more episodes

Episode 14- National Heritage Week 2021

Episode 14- National Heritage Week 2021

Over the past 16 years, National Heritage Week has been a focal point, bringing together communities and people across the country. It is now one of the most significant dates in Ireland’s cultural calendar.

Read more

Episode 13-  The National Biodiversity Data Centre

Episode 13- The National Biodiversity Data Centre

The Heritage Council established the National Biodiversity Data Centre in 2007. In today’s podcast, we speak to Dr Liam Lysaght, Director of the Data Centre, as he explains why it was established and the strategic importance of its work.

Read more

Episode 11- Ireland’s Irish Walled Towns Network

Episode 11- Ireland’s Irish Walled Towns Network

Irish towns – steeped in history and with stories going back centuries - are embedded in the Irish folk memory. In order to preserve this vital part of our ancient past, the Irish Walled Towns Network (IWTN) was established by the Heritage Council in 2005. It exists to help these urban centres become better places to live, work and visit.

Read more

Episode 9: Ireland’s Historic Towns Initiative

Episode 9: Ireland’s Historic Towns Initiative

Every street corner, every meandering alleyway, every old shop façade tells its own story. Our streetscapes are woven into the heart of Irish life – and are a crucial part for our heritage. In today’s podcast, Ian Doyle, Head of Conservation with The Heritage Council, explains the key components of the Historic Towns Initiative, a joint initiative between the Department of Housing, Local Government and Heritage, and the Heritage Council.

Read more

Episode 8- Heritage Maps: A Pathway Into Our Past

Episode 8- Heritage Maps: A Pathway Into Our Past

Heritagemaps.ie – overseen by Project Manager Pat Reid – is currently working on a range of projects, such as tracking the history of Irish lace and Irish stained glass and how a recent mapping project in Ireland went viral around the world.

Read more

Episode 6: Folklore and St Patrick

Episode 6: Folklore and St Patrick

In the first of two special podcasts linked to our national holiday, Heritage in Schools specialist and storyteller, Seosamh Ó Maolalaí, expands on some of the fascinating folklore surrounding the patron saint of Ireland.

Read more