Irish Walled Town Crier- October Edition

Irish Walled Town Crier- October Edition

Built/Urban Heritage & Archaeology

Ezine of the Irish Walled Towns Network.

 • Published by: The Heritage Council
 • Author(s): The Heritage Council
File not available to download.
Toibreacha Beannaithe in Eirinn

Toibreacha Beannaithe in Eirinn

Built/Urban Heritage & Archaeology

Is áiteanna naofa iad toibreacha beannaithe na hÉireann atá sáite i dtraidisiúin agus nósanna seanbhunaithe. Tá ról tábhachtach ag na toibreacha beannaithe in oidhreacht chultúrtha agus traidisiún reiligiúnach na hÉireann, agus cuireann siad áit shíochánta ar fáil do chuairteoirí le haghaidh deabhóide pearsanta, urnaí agus leighis. 

 • Published by: An Chomhairle Oidhreachta
 • Author(s): Tamlyn McHugh
Holy Wells

Holy Wells

Built/Urban Heritage & Archaeology

Ireland’s holy wells are sacred places steeped in long held traditions and customs. Holy wells hold an important place in Ireland’s cultural heritage and religious tradition, offering visitors a peaceful place for personal devotion, prayer and healing. This publication from the Heritage Council provides an account of their traditions, folklore, biodiversity value and origins.

 • Published by: The Heritage Council
 • Author(s): Tamlyn McHugh
Annual Report 2022

Annual Report 2022

Corporate Publications

Annual Report of The Heritage Council for 2022.

 • Published by: An Chomhairle Oidhreachta
 • Author(s): An Chomhairle Oidhreachta
Irish Walled Town Crier- August Edition

Irish Walled Town Crier- August Edition

Built/Urban Heritage & Archaeology

Newsletter of the Irish Walled Towns Network. 

 • Published by: An Chomhairle Oidhreachta
 • Author(s): An Chomhairle Oidhreachta
Irish Walled Town Crier- June Edition

Irish Walled Town Crier- June Edition

Built/Urban Heritage & Archaeology

Newsletter of the Irish Walled Towns Network (IWTN).

 • Published by: The Heritage Council
 • Author(s): The Heritage Council
Our Place in Time -Strategic Plan 2023-2028

Our Place in Time -Strategic Plan 2023-2028

Corporate Publications

The strategy, sets out the vision of The Heritage Council for the next five years. Developed collaboratively with inputs from our important partners and stakeholders who have a stake in protecting and raising awareness of our wonderful heritage assets.

 • Published by: An Chomhairle Oidhreachta
 • Author(s): An Chomhairle Oidhreachta
Ár n-Áit sa Stair- Plean Straitéiseach na Comhairle Oidhreachta 2023-2028

Ár n-Áit sa Stair- Plean Straitéiseach na Comhairle Oidhreachta 2023-2028

Corporate Publications

Straitéis nua na Comhairle Oidhreachta, Ár n-Áit sa Stair 2023-2028. Leagtar amach sa straitéis seo ár bhfís do na cúig bliana amach romhainn, agus cuireadh le chéile é i gcomhar lenár bpáirtithe tábhachtacha agus lenár bpáirtithe leasmhara a bhfuil baint acu lenár n-oidhreacht iontach luachmhar a chaomhnú agus le haird a tharraingt uirthi. 

 • Published by: An Chomhairle Oidhreachta
 • Author(s): An Chomhairle Oidhreachta