Oidhreacht i Lár Báire: Stráitéis na Comhairle Oidhreachta 2018-2022

Oidhreacht i Lár Báire: Stráitéis na Comhairle Oidhreachta 2018-2022

Corporate Publications /

Seo cúigiú Plean Straitéiseach na Comhairle Oidhreachta. Agus é ag tógáil ar a bhfuil bainte amach leis na pleananna go nuige seo, tugann an Plean seo an deis don Chomhairle tabhairt faoi thionscadail nua agus fanacht ar thús cadhnaíochta maidir leis na cuir chuige is úrnua do chaomhnú, bainistiú agus forbairt oidhreachta.

  • Published by: An Chomhairle Oidhreachta
  • Author(s): An Chomhairle Oidhreachta
Heritage At The Heart: Heritage Council Strategy 2018-2022

Heritage At The Heart: Heritage Council Strategy 2018-2022

Corporate Publications /

Heritage at the Heart is the fifth strategic plan published by the Heritage Council since its establishment under the Heritage Act in 1995. Building on the achievements of previous plans, it is an ambitious and forward-looking document, which introduces new initiatives and offers a clearly stated vision for the future.

  • Published by: The Heritage Council
  • Author(s): The Heritage Council