Annual Report 2022

Annual Report 2022

Corporate Publications

Annual Report of The Heritage Council for 2022.

  • Published by: An Chomhairle Oidhreachta
  • Author(s): An Chomhairle Oidhreachta
Our Place in Time -Strategic Plan 2023-2028

Our Place in Time -Strategic Plan 2023-2028

Corporate Publications

The strategy, sets out the vision of The Heritage Council for the next five years. Developed collaboratively with inputs from our important partners and stakeholders who have a stake in protecting and raising awareness of our wonderful heritage assets.

  • Published by: An Chomhairle Oidhreachta
  • Author(s): An Chomhairle Oidhreachta
Ár n-Áit sa Stair- Plean Straitéiseach na Comhairle Oidhreachta 2023-2028

Ár n-Áit sa Stair- Plean Straitéiseach na Comhairle Oidhreachta 2023-2028

Corporate Publications

Straitéis nua na Comhairle Oidhreachta, Ár n-Áit sa Stair 2023-2028. Leagtar amach sa straitéis seo ár bhfís do na cúig bliana amach romhainn, agus cuireadh le chéile é i gcomhar lenár bpáirtithe tábhachtacha agus lenár bpáirtithe leasmhara a bhfuil baint acu lenár n-oidhreacht iontach luachmhar a chaomhnú agus le haird a tharraingt uirthi. 

  • Published by: An Chomhairle Oidhreachta
  • Author(s): An Chomhairle Oidhreachta
Tuarascáil Bhliantúil 2021

Tuarascáil Bhliantúil 2021

Corporate Publications

Tuarascáil Bhliantúil 2021. An Comhairle Oidhreachta.

  • Published by: The Heritage Council
  • Author(s): The Heritage Council