Strategic Plan 2007 - 2011 (Gaeilge)

Strategic Plan 2007 - 2011 (Gaeilge)

Annual Report /

Plean Straiteiseach na Comhairle Oidhrechta 2007 - 2001.

Agus iad forbartha óna feidhmeanna reachtúla, a comhfhís agus a bunphrionsabail, tá sé i gceist go leagfaí obair uile na Comhairle laistigh de na cúig théama straitéiseacha seo a leanas. Tá sprioc ar leith ardleibhéil ag gach téama le polasaithe agus gníomhaíochtaí aitheanta chun an sprioc a bhaint amach.
Beidh na gníomhaíochtaí seo in n-éirim ag mionchlár oibre na Comhairle i rith na tréimhse 2007-2011. Is iad na cúig théama straitéiseacha ná: Téama Straitéiseach
1: Ardú Feasachta agus Tuisceana
2: Taighde Oidhreachta/Suirbhéanna, Anailís agus Measúnú
3: Comhairle Polasaí Fianaise-Bhunaithe
4: Spreagadh a thabhairt d’fhorbairt infrastruchtúir oidhreachta ar leibhéal náisiúnta, réigiúnach, contae agus áitiúil.
5: An cleachtas is fearr i gCaomhnú agus i mBainistiú Oidhreachta
Inbhuanaith

  • Published by: The Heritage Council
Heritage Council Annual Report 2006

Heritage Council Annual Report 2006

Annual Report /

Report on the activities of the Heritage Council including financial statements for 2006.

Report on the activities of the Heritage Council including financial statements for 2006.

  • Published by: The Heritage Council
Annual Report 2005

Annual Report 2005

Annual Report /

Annual report of the Heritage Council for 2005, including financial statements.

Council’s 2005 report highlights the core work which has been carried out in a number of
areas. These include partnerships, policy proposals and priorities, and promotional
work.

  • Published by: The Heritage Council