Oidhreacht ag Súgradh

Oidhreacht ag Súgradh

Comórtas do dhíograiseoirí brící LEGO® idir 4-12 bliain d’aois bunaithe ar oidhreacht thógtha, nádúrtha agus chultúrtha na hÉireann.

Comórtas do dhíograiseoirí brící LEGO® idir 4-12 bliain d’aois bunaithe ar oidhreacht thógtha, nádúrtha agus chultúrtha na hÉireann.

D’iarr an Chomhairle Oidhreachta ar pháistí ar fud na tíre a bheith cruthaitheach agus gné d’oidhreacht thógtha, nádúrtha nó chultúrtha na hÉireann a thaispeáint ag baint úsáide as brící LEGO®.

Dáta deiridh agus moltóireacht

Dúnadh an comórtas seo d’iontrálacha ar 2 Eanáir 2022. Chabhraigh an t-ealaíontóir bríce LEGO®, Jessica Farrell linn na buaiteoirí a roghnú.

Ár mBuatóirí 2021

Aois 4 go 7 mbliana:

Oidhreacht thógtha -Ruby O'Sullivan "Skeagh Cairn"

Oidhreacht chultúrtha - Luke Moloney "Kinsale and the Kinsale Giant"

Oidhreacht nádúrtha - Mila Malleus Comerford "An Irish Wolfhound"

Aois 8 go 12 bliain:

Oidhreacht thógtha - Rowan Fallon "Castlelyons Castle"

Oidhreacht chultúrtha - Callum Wynton "Stanley range"

Oidhreacht nádúrtha - Iona Wynton "A Mountain Goat"

Na Duaiseanna

4-7 aoisghrúpa 3 chatagóir (oidhreacht thógtha, nádúrtha & chultúrtha), 3 dhuais in aghaidh an chatagóir 1ú duais - sraith LEGO Classic Beirt sa dara háit - LEGO How to Build Houses book

8 - 12 aoisghrúpa 3 chatagóir, 3 dhuais in aghaidh an chatagóir 1ú duais - LEGO Creator 2 sa dara háit - leabhar LEGO How to Build Houses

Taispeánfar na hiontrálacha buaiteacha ar ár gcainéal meáin shóisialta agus beidh an rogha acu a bheith mar chuid de thaispeántas speisialta LEGO® ag Músaem Mhíle na Meánaoise Chill Chainnigh a bheidh ar siúl ón 17ú-27 Feabhra.

prizes-pic.jpg#asset:6594


Beagán inspioráid beag ar an mbealach

Arís i mbliana beidh an t-ealaíontóir bríce LEGO® againn, Jessica Farrell ar bord chun roinnt inspioráid agus treoir agus roinnt samhlacha samplacha nua le treoracha céim ar chéim chun triail a bhaint astu a sholáthar.

Oidhreacht Thógtha: Teachín tuí traidisiúnta; Ard Chrois

Oidhreacht Nádúrtha: Sionnach Dearg; Gráinneog; Beach mheala dúchasach na hÉireann le bláth, giorria gaelach

Oidhreacht Chultúrtha: Patrún idirláimhe Ceilteach; Bád Húicéir na Gaillimhe.

Cuardaigh tuilleadh cláir

Intéirneachtaí Caomhantais

Intéirneachtaí Caomhantais

Tá an clár á reáchtáil i gcomhar le Leabharlann Chester Beatty, Dánlann Náisiúnta na hÉireann, Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, na Cartlanna Náisiúnta agus Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath.

An Clár Plean Náisiúnta don Ríocht Phoiblí

An Clár Plean Náisiúnta don Ríocht Phoiblí

Tacú le tionscadail chomhoibríocha a dhéanann measúnú ar fheidhmeanna, ar phointí díola uathúla, ar cháilíocht spásanna poiblí agus ar shainchomharthaí tíre cathartha i mbailte stairiúla d’fhonn pleananna físiúla a cheapadh agus a fhorbairt dá bhforbairt amach anseo.

Sraith Podchraolta na Comhairle Oidhreachta

Sraith Podchraolta na Comhairle Oidhreachta

Scrúdóidh ár bpodchraoltaí i mbliana forbhreathnú leathan ar na heispéiris ilchisealacha a chuimsíonn stair na hÉireann. Cuirfidh na podchraoltaí seo i gcomhthéacs freisin an chaoi a bhfuil an braistint oidhreachta seo ar fad mar chuid dár n-eispéireas comhchoiteann, agus cén fáth a bhfuil an oiread sin den méid a tharla roimhe seo le brath san am i láthair.