Research & Data

Léarscáileanna Oidhreachta

Léarscáileanna Oidhreachta

Aimsigh nó aithin láithreáin oidhreachta agus déan cíoradh ar thacair shonraí oidhreachta áit ar bith in Éirinn.

Irish Archives Resource

Irish Archives Resource

A national integrated online resource that provides access to a broad and fascinating range of Irish historical archives.

Creat Taighde Bhrú na Bóinne

Creat Taighde Bhrú na Bóinne

Déanann an creat measúnú ar an eolas agus taighde reatha faoin Láithreán Oidhreachta Domhanda iontach seo de chuid EOECNA (UNESCO), agus molann sé straitéis le haghaidh taighde amach anseo ar mhaithe lena bhainistiú go hinbhuanaithe.

Oidhreacht Chósta

Oidhreacht Chósta

Tá lear mór eolais san eolaire seo do dhuine ar bith a bhfuil suim aige/aici i dtaighde nó staidéar a dhéanamh, nó i dtuilleadh eolais a fháil faoi gheolaíocht, flóra, fána, aeráid, seandálaíocht, oidhreacht thógtha agus mhuintir chósta na hÉireann.

Tairseach Oidhreachta

Tairseach Oidhreachta

Is acmhainn saor in aisce ar líne í an Tairseach Oidhreachta ina mbíonn nuacht a bhaineann le hoidhreacht, torthaí taighde, eolas faoi phoist atá ar fáil, litríocht theicniúil agus eolas faoi dheiseanna maoiniúcháin agus ócáidí ar fud na hEorpa.