Graphic You Tube

Sraith Podchraoltaí- Láir Bailte a chur chun Tosaigh

November 2020

Sraith podchraoltaí chun feasacht agus tuiscint a ardú ar na príomhcheisteanna atá le sárú anois inár lár bailte stairiúla.

Sraith podchraoltaí chun feasacht agus tuiscint a ardú ar na príomhcheisteanna atá le sárú anois inár lár bailte stairiúla.

Ní raibh sé níos tábhachtaí riamh oidhreacht ár mbailte stairiúla a chosaint i bhfianaise na ndúshlán a bhaineann le paindéim Covid-19. Tá buille croí traidisiúnta eacnamaíoch na n-áiteanna sin faoi bhagairt mhór. Tá gnólachtaí beaga agus meánmhéide leochaileach go háirithe. Ón siopa caife ar an gcúinne, go dtí gnólachtaí miondíola ainmneacha branda, tá neamhchinnteacht ann. Chuir dúshláin na Covid brúnna gan fasach ar cheantair uirbeacha thraidisiúnta mar gheall ar éifeachtaí an dianghlasáil agus srianta eile. Mar sin féin tá sraitheanna staire agus oidhreachta i gcroílár go leor dár Lárionaid Bailte. Tá cearnóga baile, sráideanna, lánaí, foirgnimh thraidisiúnta agus uaireanta suntasacha, agus sráid-dreacha a tháinig slán le déine na gcéadta bliain, ríthábhachtach dár gcuimhne stairiúil agus dár n-ómós áite.

Sheol an Chomhairle Oidhreachta, mar bhogadh suntasach, a chéad sraith phodchraoladh riamh. Soláthraíonn ‘Láir Bailte a chur chun Tosaigh’ léargais thráthúla, go háirithe na dúshláin ilchisealachaa bhaineann le Covid-19. Is í aidhm an sraith nua ná feasacht agus tuiscint a ardú ar na príomhcheisteanna atá le sárú anois inár lár bailte stairiúla. Leagann sé béim ar an ngá atá le freagairtí agus réitigh nuálacha agus comhoibríocha go mór Tá an tsraith nua podchraoltaí mar chuid den Chlár Comhoibritheach Seiceála Sláinte Lár an Bhaile (CTCHC).

caurdaightuilleadh eagráin

Episode 1: Dr Philip Crowe
Heritage Council podcast

Episode 1: Dr Philip Crowe

In episode one, Alison Harvey, from the Heritage Council, speaks with Dr Philip Crowe, Assistant Professor at UCD’s School of Architecture and Centre for Irish Towns (CfIT).

Read more

Episode 2
Heritage Council podcast

Episode 2

In episode two, Alison Harvey, from the Heritage Council, speaks with Tara Buckley, Director General of RGDATA the Retail Grocer's Trade Association.

Read more

Episode 3: Alison Harvey
Heritage Council podcast

Episode 3: Alison Harvey

In episode three, Alison Harvey, from the Heritage Council, speaks with Damir Hajduk, Head of Retail and Online Services Unit, DG GROW, European Commission.

Read more

Episode 5: Sarah Sherlock
Heritage Council podcast

Episode 5: Sarah Sherlock

In episode five, Alison Harvey, from the Heritage Council, speaks with Sarah Sherlock, Chair of the Society of Chartered Surveyors Ireland's Geomatics Professional Group.

Read more

Episode 6: Orla Murphy
Heritage Council podcast

Episode 6: Orla Murphy

In episode six, Alison Harvey, from the Heritage Council, speaks with Orla Murphy, Associate Professor at UCD School of Architecture, Planning and Environmental Policy. Orla co-presents the RTE series Building Ireland.

Read more

Episode 7: Ian Talbot
Heritage Council podcast

Episode 7: Ian Talbot

In episode six, Alison Harvey, from the Heritage Council, speaks with Orla Murphy, Associate Professor at UCD School of Architecture, Planning and Environmental Policy. Orla co-presents the RTE series Building Ireland.

Read more

Episode 8: Nicki Matthews
Heritage Council podcast

Episode 8: Nicki Matthews

In episode eight, Alison Harvey, from the Heritage Council, speaks with Nicki Mathews, Built Heritage Policy Team at the Department of Housing, Local Government and Heritage.

Read more

Episode 9: Mark Dearey
Heritage Council podcast

Episode 9: Mark Dearey

In episode nine, Alison Harvey, from the Heritage Council, speaks with Mark Dearey who runs the Store bar and Music Centre in Dundalk, Co Louth.

Read more