Limekiln At Annestown Waterford 658X370

Know Your 5k

Tionscnamh ón Comhairle Oidhreachta agus Iarsmalann Náisiúnta na hÉireann a thugann cuireadh duit do chuid fionnachtana agus léargais a roinnt ar oidhreacht folaithe do cheantar.

Tionscnamh ón Comhairle Oidhreachta agus Iarsmalann Náisiúnta na hÉireann a thugann cuireadh duit do chuid fionnachtana agus léargais a roinnt ar oidhreacht folaithe do cheantar.

De bharr Covid 19 táimid go léir i bhfad níos eolaí ar ár gceantar féin Is féidir leis seo cabhrú linn rudaí a fheiceáil i bhfianaise nua trí aird a thabhairt ar rudaí a bhféadfaí dearmad a dhéanamh orthu roimhe seo.

Is tionscnamh é ‘Know Your 5km’ ón Comhairle Oidhreachta agus Ard-Mhúsaem na hÉireann a sholáthraíonn deis chun fionnachtana faoinár n-oidhreacht fholaithe a roinnt. Cuidíonn an tionscadal leis an bpobal saibhreas acmhainní ar líne a úsáid chun tuilleadh a fháil amach faoin scéal ina gceantar.

In ‘KnowYour5k’ táimid ag lorg aon ghné den oidhreacht a bhfuil spéis agat ann, agus a bhaineann leis an áit a bhfuil tú. Inis dúinn faoi do reilig stairiúil áitiúil, nó faoi stair sean-áith aoil i do cheantar. B’fhéidir go bhfuil grianghraif nó litreacha agat ó fadó thart ar am nó áit, nó b’fhéidir go mbeadh scéal béaloideas ar eolas agat taobh thiar de dhroichead nó de chrann sí ar leith. Arbh é an sean bálseomra scriosta tráth láthair rómánsaíochta? An raibh páirc tráth mar ionad do chluichí iomána nó peile in aghaidh na n-iomaitheoirí áitiúla? An bhfuil scéal le hinsint ag fothracha sean-teachín ag deireadh an lána?'

Is féidir fianaise ar ár stair agus ár n-oidhreacht a fháil laistigh dár dtithe agus dár ngnóthaí agus lasmuigh inár dtimpeallacht áitiúil. Tá an tionscadal KnowYour5K ag spreagadh daoine chun breathnú thart ar a dtithe agus earraí oidhreachta nó gnéithe ailtireachta a aithint. In áiléir, i gcófraí agus i tarraiceáin ar fud na tíre, d’fhéadfadh go mbeadh litreacha, grianghraif, boinn, gearrthacha nuachtáin agus déantáin agus cuimhneacháin eile ligthe i ndearmad a d’fhéadfadh cabhrú le go leor gnéithe de stair na hÉireann a dhoiciméadú.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoi KnowYour5k ar an suíomh gréasáin OurIrishHeritage.org, nasc thíos.

https://www.ouririshheritage.org/content/category/archive/place/knowyour5k

Is í ár nOidhreacht Éireannach baile an Líonra Cartlainne Pobail na hÉireann (iCAN), tionscadal de chuid Ard-Mhúsaem na hÉireann atá tiomanta do rochtain ar stair agus oidhreacht na hÉireann a fheabhsú trí chuidiú leis an bpobal a gcuid bailiúcháin áitiúla a roinnt ar líne. Ar an suíomh gréasáin is féidir leat teacht ar rannán conas le déanamh chun cabhrú leat taighde a dhéanamh ar do cheantar, is féidir leat aighneachtaí daoine eile a bhrabhsáil chun a fheiceáil cad atá acu ina gceantar nó is féidir leat do chuid féin a chur isteach trí fhoirm atá éasca le húsáid.

Táthar ag súil go gcabhróidh an tionscadal KnowYour5k le daoine teacht ar an oidhreacht atá thart orainn go léir!

Féach ar an bpreaseisiúint ag fógairt an tionscnaimh seo

Cuardaigh tuilleadh cláir

Landscapes

Tírdhreach

Molann an Chomhairle Oidhreachta go léireofaí prionsabail na comhúinéireachta agus na freagrachta comhroinnte as ár dtírdhreach sa reachtaíocht phleanála atá cuimsitheach agus rannpháirtíoch araon.

Survey Martello

BiblioMara

Is acmhainn luachmhar an leabharliosta fairsing seo d’aon taighdeoir nó mac léinn ar chultúr agus oidhreacht chósta agus mhuirí na hÉireann. Tá BiblioMara chomh luachmhar céanna do thionscadail oidhreachta áitiúla i gceantair chósta.

Town 4

Gradam Oidhreachta na mBailte Slachtmhara

Tá urraíocht á déanamh ag an gComhairle Oidhreachta ar Ghradam Oidhreachta na mBailte Slachtmhara chun feasacht níos mó a mhúscailt ar luach ár n-oidhreachta do cháilíocht ár mbeatha agus d'fhorbairt inbhuanaithe eacnamaíoch.