Clár Taighde Seandálaíochta Straitéiseach Náisiúnta na hÉireann [INSTAR]

Clár Taighde Seandálaíochta Straitéiseach Náisiúnta na hÉireann [INSTAR]

2008 – ongoing

Clár taighde agus maoiniúcháin a thacaíonn le tionscadail seandálaíochta Éireannacha, a chuireann comhoibriú agus comhpháirtíochtaí chun cinn agus a bhfuil acmhainn seandálaíochta ar líne mar chuid de.

Clár taighde agus maoiniúcháin a thacaíonn le tionscadail seandálaíochta Éireannacha, a chuireann comhoibriú agus comhpháirtíochtaí chun cinn agus a bhfuil acmhainn seandálaíochta ar líne mar chuid de.

Overview

The Irish National Strategic Archaeological Research [INSTAR] Programme is designed to:

 • resolve the problems of unpublished excavations;
 • aid projects that require short-to-medium term support;
 • facilitate collaboration on projects both nationally and internationally.

It was established in 2008 by the Minister for the Environment, Heritage and Local Government, Mr. John Gormley, T.D. in collaboration with the Heritage Council and the Royal Irish Academy.

What it Does

The INSTAR Programme was established:

 • to stimulate research on the major discoveries from development-led archaeology;
 • to address crucial research questions;
 • to create partnerships between archaeologists and practitioners from other disciplines;
 • to grow partnerships nationally and internationally that could make an important contribution to the study and understanding of Ireland’s archaeological heritage;
 • to bring information about Irish archaeology to a wider audience.

Getting Involved

The INSTAR Grants Programme, administered by the Heritage Council, provides funding for collaborative archaeological research projects under the following three diverse thematic areas:

 1. Cultural Identity, Territories & Boundaries;
 2. Environment & Climate Change;
 3. Landscapes & Settlement.

Information on grant applications and how to apply is available on the funding section of our website.

Grants will not exceed 75% of final costs to individual projects and projects will be evaluated on a value for money basis. The cost of institutional overheads may be included as a contribution in kind.

Queries about the programme should be emailed to the Heritage Council at: idoyle@heritagecouncil.ie

Applications may only be made through the Heritage Council online grants system.

Resources

All research carried out under the INSTAR Programme is now publicly available and can be accessed through the INSTAR Web Archive.

With over 100 reports available from 37 different projects and covering the Palaeolithic period right up to the recent past, this database has become one of the most important online Irish archaeological information resources.

Explore More Programmes

Uchtaigh Séadchomhartha

Uchtaigh Séadchomhartha

Scéim le cabhrú le pobail a bheith páirteach go gníomhach i gcaomhnú agus léirmhíniú a láithreáin áitiúla sheandálaíocha agus chultúrtha oidhreachta.

Clár Phlean Náisiúnta an Réimse Phoiblí Náisiúnta

Clár Phlean Náisiúnta an Réimse Phoiblí Náisiúnta

Tacú le tionscadail chomhoibríocha a dhéanann measúnú ar fheidhmeanna, gnéithe uathúla tarraingteachta, cáilíocht spásanna poiblí agus séadchomharthaí sibhialta i mbailte stairiúla chun pleananna físeacha a fhoirmliú agus a fhorbairt ar mhaithe lena bhforbairt amach anseo.

Intéirneachtaí Caomhantais

Intéirneachtaí Caomhantais

Tá an clár á reáchtáil i gcomhar le Leabharlann Chester Beatty, Dánlann Náisiúnta na hÉireann, Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, na Cartlanna Náisiúnta agus Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath