Sraith Chomhairle Cothabhála Úinéirí Tí

Sraith Chomhairle Cothabhála Úinéirí Tí

Cnuasach bileog ar chothabháil bhunúsach foirgnimh d'Úinéirí Tí, curtha le chéile i gcomhpháirtíocht le SPAB Ireland.

Cnuasach bileog ar chothabháil bhunúsach foirgnimh d'Úinéirí Tí, curtha le chéile i gcomhpháirtíocht le SPAB Ireland.

Is tábhacht í cothabháil mhaith d’fhoirgnimh de gach aois agus cineál. Tá meath éigin ar fhoirgneamh le himeacht ama dosheachanta ach cuidíonn cothabháil rialta leis an ráta a mhoilliú agus laghdaítear an gá atá le hobair chostasach ar scála mór níos faide síos an líne.

Cuirtear na bileoga seo le chéile i gcomhpháirtíocht le SPAB Éireann in am do #Seachtain Chothabhála na hÉireann (20-27 Samhain 2020). Tá sé mar aidhm ag an bhfeachtas seo daoine a spreagadh le cothabháil bhunúsach a dhéanamh ar fhoirgnimh chun a dtithe a chosaint i rith an gheimhridh. Comhlánaítear gach bileog cothabhála le físeán gearr míniúcháin.

Léirithe mar ghníomh de Thionscnamh Scileanna Foirgníochta Traidisiúnta na Comhairle Oidhreachta

Adhmad agus Obair Iarainn

1 Maintenance Sheets Wood Ironwork A4 V6 pdf

Rindreáil agus Moirtéal

Maintenance Sheets Render Mortar A4 V4 pdf

Íoslódáil an leabhrán leis na Bileoga go léir

Tuilleadh Léitheoireachta

Cothabháil: treoir maidir le cúram d’fhoirgnimh níos sine (Donnelly, 2007).

Tá leathanach gréasáin iomlán acmhainne ar dheisiú agus ar chothabháil foirgneamh stairiúil cruthaithe ag an gComhairle Oidhreachta anseo.

Tá comhairle ar chothabháil agus deisiú foirgneamh ar fáil freisin ar shuíomh Gréasáin an SPAB agus trí theagmháil a dhéanamh lena Líne Chomhairle Theicniúil: www.spab.org.uk/advice

Teagmhálaithe Úsáideacha

Oifigeach Oidhreachta nó Oifigeach Caomhnaithe Ailtireachta ag beagnach gach údarás áitiúil, agus tá an dá cheann ag go leor. Is féidir leo comhairle an-chabhrach a sholáthar duit maidir le cúram a thabhairt do d’fhoirgneamh stairiúil.

Chun d’Oifigeach Caomhantais Ailtireachta áitiúil a aimsiú tabhair cuairt ar: Foirgnimh na hÉireann.

Explore More Programmes

Tionscnamh na mBailte Stairiúla

Tionscnamh na mBailte Stairiúla

Tionscnamh píolótach chun sláine oidhreachta a choinneáil agus feabhsú a dhéanamh ar cháilíocht ár mbailte agus sráidbhailte stairiúla do na cónaitheoirí agus turasóirí.