Heritagemaps Wbsite

Léarscáileanna Oidhreachta

ar aghaidh

Aimsigh nó aithin láithreáin oidhreachta agus déan cíoradh ar thacair shonraí oidhreachta áit ar bith in Éirinn.

Aimsigh nó aithin láithreáin oidhreachta agus déan cíoradh ar thacair shonraí oidhreachta áit ar bith in Éirinn.

Forléargas

Cuireann an acmhainn oidhreachta is cuimsithí in Éirinn, HeritageMaps.ie ar do chumas raon leathan de shuímh agus de thionscadail a bhaineann leis an oidhreacht a aimsiú.

Tugann HeritageMaps.ie rochtain ar thacar sonraí oidhreachta náisiúnta i bhfoirm léarscáile chomh maithe le sonraí comhthéacsúla breise a ionchorprú ó réimse forleathan d’fhoinsí ar líne

Cuimsíonn sé freisin tacair sonraí atá uathúil don tionscadal seo, mar shampla so-ghabháltacht ithreach do chreimeadh cósta, tacar sonraí músaem agus réimse Suirbhéanna Oidhreacht Contae téamacha.

Féach ar thacair sonraí agus meiteashonraí

Ligeann a scaipeadh suntasach feidhmchlár duit:

  • léarscáileanna saincheaptha le tuairimí trasdisciplíneacha a chruthú;
  • achar agus fad a mheas;
  • láithreacha spéise a aithint
  • staidéar a dhéanamh ar fhlóra agus fána áitiúil.

Tá an tionscadal seo á chomhordú ag an gComhairle Oidhreachta, ag obair le líonra Oifigeach Oidhreachta na nÚdarás Áitiúil. Cuireann sé leis an obair atá déanta ag an tIonad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta.

Buntáistí:

Uirlis fhionnachtana a nuashonraítear go leanúnach, atá insroichte agus éasca le húsáid is ea HeritageMaps.ie atá fíorluachmhar do thaighde acadúil, áineasa, áitiúil agus eolaíoch.

Cuardaigh tuilleadh cláir

Coming To Your Senses Heritage Council Creative Ireland Project 2

Ag Teacht ar Do Chéadfaí Nádúrtha

Tionscadal de chuid na Comhairle Oidhreachta, i gcomhpháirtíocht le Cairde Éanlaith Éireann, Caomhnú Ialtóg Éireann agus Comhairle Náisiúnta na hÉireann do na Daill.

Ag Teacht ar Do Chéadfaí Nádúrtha
Athlone castle 3

Gradam Oidhreachta na mBailte Slachtmhara

Tá urraíocht á déanamh ag an gComhairle Oidhreachta ar Ghradam Oidhreachta na mBailte Slachtmhara chun feasacht níos mó a mhúscailt ar luach ár n-oidhreachta do cháilíocht ár mbeatha agus d'fhorbairt inbhuanaithe eacnamaíoch.

Gradam Oidhreachta na mBailte Slachtmhara
Title

Suirbhé ar an Earnáil Oidhreachta Covid-19

I mí Aibreáin 2020, sheol an Chomhairle Oidhreachta suirbhé ar thionchar na géarchéime Covid-19 ar an earnáil oidhreachta in Éirinn.

Suirbhé ar an Earnáil Oidhreachta Covid-19