Léarscáileanna Oidhreachta

Léarscáileanna Oidhreachta

ar aghaidh

Aimsigh nó aithin láithreáin oidhreachta agus déan cíoradh ar thacair shonraí oidhreachta áit ar bith in Éirinn.

Aimsigh nó aithin láithreáin oidhreachta agus déan cíoradh ar thacair shonraí oidhreachta áit ar bith in Éirinn.

Forléargas

Cuireann an acmhainn oidhreachta is cuimsithí in Éirinn, HeritageMaps.ie ar do chumas raon leathan de shuímh agus de thionscadail a bhaineann leis an oidhreacht a aimsiú.

Tugann HeritageMaps.ie rochtain ar thacar sonraí oidhreachta náisiúnta i bhfoirm léarscáile chomh maithe le sonraí comhthéacsúla breise a ionchorprú ó réimse forleathan d’fhoinsí ar líne

Cuimsíonn sé freisin tacair sonraí atá uathúil don tionscadal seo, mar shampla so-ghabháltacht ithreach do chreimeadh cósta, tacar sonraí músaem agus réimse Suirbhéanna Oidhreacht Contae téamacha.

Féach ar thacair sonraí agus meiteashonraí

Ligeann a scaipeadh suntasach feidhmchlár duit:

  • léarscáileanna saincheaptha le tuairimí trasdisciplíneacha a chruthú;
  • achar agus fad a mheas;
  • láithreacha spéise a aithint
  • staidéar a dhéanamh ar fhlóra agus fána áitiúil.

Tá an tionscadal seo á chomhordú ag an gComhairle Oidhreachta, ag obair le líonra Oifigeach Oidhreachta na nÚdarás Áitiúil. Cuireann sé leis an obair atá déanta ag an tIonad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta.

Buntáistí:

Uirlis fhionnachtana a nuashonraítear go leanúnach, atá insroichte agus éasca le húsáid is ea HeritageMaps.ie atá fíorluachmhar do thaighde acadúil, áineasa, áitiúil agus eolaíoch.

Cuardaigh tuilleadh cláir

Uchtaigh Séadchomhartha

Uchtaigh Séadchomhartha

Scéim le cabhrú le pobail a bheith páirteach go gníomhach i gcaomhnú agus léirmhíniú a láithreáin áitiúla sheandálaíocha agus chultúrtha oidhreachta.

Creat Taighde Bhrú na Bóinne

Creat Taighde Bhrú na Bóinne

Déanann an creat measúnú ar an eolas agus taighde reatha faoin Láithreán Oidhreachta Domhanda iontach seo de chuid EOECNA (UNESCO), agus molann sé straitéis le haghaidh taighde amach anseo ar mhaithe lena bhainistiú go hinbhuanaithe.