Heritagemaps Wbsite

Léarscáileanna Oidhreachta

ar aghaidh

Aimsigh nó aithin láithreáin oidhreachta agus déan cíoradh ar thacair shonraí oidhreachta áit ar bith in Éirinn.

Aimsigh nó aithin láithreáin oidhreachta agus déan cíoradh ar thacair shonraí oidhreachta áit ar bith in Éirinn.

Forléargas

Cuireann an acmhainn oidhreachta is cuimsithí in Éirinn, HeritageMaps.ie ar do chumas raon leathan de shuímh agus de thionscadail a bhaineann leis an oidhreacht a aimsiú.

Tugann HeritageMaps.ie rochtain ar thacar sonraí oidhreachta náisiúnta i bhfoirm léarscáile chomh maithe le sonraí comhthéacsúla breise a ionchorprú ó réimse forleathan d’fhoinsí ar líne

Cuimsíonn sé freisin tacair sonraí atá uathúil don tionscadal seo, mar shampla so-ghabháltacht ithreach do chreimeadh cósta, tacar sonraí músaem agus réimse Suirbhéanna Oidhreacht Contae téamacha.

Féach ar thacair sonraí agus meiteashonraí

Ligeann a scaipeadh suntasach feidhmchlár duit:

  • léarscáileanna saincheaptha le tuairimí trasdisciplíneacha a chruthú;
  • achar agus fad a mheas;
  • láithreacha spéise a aithint
  • staidéar a dhéanamh ar fhlóra agus fána áitiúil.

Tá an tionscadal seo á chomhordú ag an gComhairle Oidhreachta, ag obair le líonra Oifigeach Oidhreachta na nÚdarás Áitiúil. Cuireann sé leis an obair atá déanta ag an tIonad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta.

Buntáistí:

Uirlis fhionnachtana a nuashonraítear go leanúnach, atá insroichte agus éasca le húsáid is ea HeritageMaps.ie atá fíorluachmhar do thaighde acadúil, áineasa, áitiúil agus eolaíoch.

Cuardaigh tuilleadh cláir

Mayglass

Áitreabh Feirme Mhaigh Ghlas

Eiseamláireach agus is annamh a tháinig slán as áitreabh tuaithe ceann tuí dhá stór de thraidisiún dúchasach na hÉireann é Teach Feirme Mhaigh Ghlas agus tá sé ar cheann de na tionscadail chaomhantais is suntasaí a rinne an Chomhairle Oidhreachta riamh.

Chester Beatty Internship

Intéirneachtaí Caomhantais

Tá an clár á reáchtáil i gcomhar le Leabharlann Chester Beatty, Dánlann Náisiúnta na hÉireann, Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, na Cartlanna Náisiúnta agus Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath.

Community Led Village Design Statement

Ráitis Dearaidh Sráidbhaile faoi stiúir an Phobail

Cur chuige comhoibríoch maidir le pleanáil agus dearadh sráidbhailte a thugann guth ceart do phobail áitiúla maidir le cinneadh a dhéanamh ar an gcaoi a ndéantar a sráidbhailte a phleanáil agus a mhúnlú don todhchaí.