Coimeádaithe na hOidhreachta

Coimeádaithe na hOidhreachta

D’Áit a Fháil amach: Bí i do Choimeádaí Oidhreachta. Tá an Clár Coimeádann Oidhreachta á reáchtáil i gcomhpháirtíocht le hIontaobhas Burrenbeo Trust.

D’Áit a Fháil amach: Bí i do Choimeádaí Oidhreachta. Tá an Clár Coimeádann Oidhreachta á reáchtáil i gcomhpháirtíocht le hIontaobhas Burrenbeo Trust.

Cad é scéal d'áit? An bhfuil séadchomharthaí áitiúla nó áiteanna stairiúla ann ar mhaith leat níos mó a fhoghlaim fúthu nó cuairt a thabhairt orthu? Conas a cumadh an tírdhreach áitiúil – cad iad na gnéithe suntasacha talún nó dobharlach? Cad iad na cineálacha plandaí agus ainmhithe a chónaíonn i d’áit? An bhfuil nósanna agus cultúir áitiúla ar leith ann? Cad as a mbunús?

Is clár saor in aisce é ‘Coimeádaithe na hOidhreachta’ do scoileanna nó pobail a chuirfidh ar a gcumas oibriú le chéile chun oidhreacht thógtha, nádúrtha agus chultúrtha a n-áit áitiúil a iniúchadh agus ansin beart nó gníomhartha a phleanáil chun a n-áit a fheabhsú. Cuirfear an clár ‘Coimeádaithe Oidhreachta’ ar fáil ar dtús do líon teoranta scoileanna agus pobail ar fud na tíre in Earrach 2022, trí shraith de chúig cheardlann 2 uair an chloig. Cuirfear roghanna foghlama pearsanta, ar líne agus cumaisc ar fáil agus tá pleananna ann freisin chun deis a thabhairt do mhúinteoirí agus d’éascaitheoirí pobail a bheith ina n-oiliúnóirí cláir do Choimeádaithe na hOidhreachta.

Tuilleadh eolais ag https://burrenbeo.com/hk/

Cuardaigh tuilleadh cláir

Tionscnamh Phailneoirí na hÉireann

Tionscnamh Phailneoirí na hÉireann

Tionscnamh chun sonraí a bhailiú agus a dháileadh faoi phailneoirí na hÉireann agus chun gníomhartha dearfacha a cheapadh le tacú le caomhnú pailneoirí in Éirinn.

Sraith Podchraolta na Comhairle Oidhreachta

Sraith Podchraolta na Comhairle Oidhreachta

Scrúdóidh ár bpodchraoltaí i mbliana forbhreathnú leathan ar na heispéiris ilchisealacha a chuimsíonn stair na hÉireann. Cuirfidh na podchraoltaí seo i gcomhthéacs freisin an chaoi a bhfuil an braistint oidhreachta seo ar fad mar chuid dár n-eispéireas comhchoiteann, agus cén fáth a bhfuil an oiread sin den méid a tharla roimhe seo le brath san am i láthair.