Sraith Podchraolta na Comhairle Oidhreachta

Sraith Podchraolta na Comhairle Oidhreachta

Scrúdóidh ár bpodchraoltaí i mbliana forbhreathnú leathan ar na heispéiris ilchisealacha a chuimsíonn stair na hÉireann. Cuirfidh na podchraoltaí seo i gcomhthéacs freisin an chaoi a bhfuil an braistint oidhreachta seo ar fad mar chuid dár n-eispéireas comhchoiteann, agus cén fáth a bhfuil an oiread sin den méid a tharla roimhe seo le brath san am i láthair.

Scrúdóidh ár bpodchraoltaí i mbliana forbhreathnú leathan ar na heispéiris ilchisealacha a chuimsíonn stair na hÉireann. Cuirfidh na podchraoltaí seo i gcomhthéacs freisin an chaoi a bhfuil an braistint oidhreachta seo ar fad mar chuid dár n-eispéireas comhchoiteann, agus cén fáth a bhfuil an oiread sin den méid a tharla roimhe seo le brath san am i láthair.

explore more episodes

Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta

Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta

Tá ról ríthábhachtach ag Oifigigh Oidhreachta na nÚdarás Áitiúil maidir le feasacht ar an oidhreacht a chur chun cinn, polasaí a fhorbairt agus comhairle agus eolas a sholáthar ar shaincheisteanna oidhreachta, áitiúla agus náisiúnta araon.

Sa phodchraoladh inniu, agus muid ag ceiliúradh an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta 2021, inár dteannta tá beirt Oifigeach Oidhreachta a phléifidh an ról ríthábhachtach atá acu chun oidhreacht shaibhir na hÉireann a chosaint.

Míneoidh Máiréad Ní Chonghaile agus Conor Nelligan freisin conas a tháinig an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta chun cinn, na cúiseanna as a bhfuil sí anois ar cheann de na himeachtaí cultúrtha is mó gach bliain, agus an ról ata aige maidir le spiorad pobail a chothú i mbailte agus i sráidbhailte ar fud na tíre.

Tabharfaidh siad freisin a dtuairimí pearsanta ar an tábhacht a bhaineann leis an oidhreacht a chosaint do na glúnta atá le teacht.

Bainigí taitneamh as an seó!

Read more

Episode 14- National Heritage Week 2021

Episode 14- National Heritage Week 2021

Over the past 16 years, National Heritage Week has been a focal point, bringing together communities and people across the country. It is now one of the most significant dates in Ireland’s cultural calendar.

Read more

Episode 13-  The National Biodiversity Data Centre

Episode 13- The National Biodiversity Data Centre

The Heritage Council established the National Biodiversity Data Centre in 2007. In today’s podcast, we speak to Dr Liam Lysaght, Director of the Data Centre, as he explains why it was established and the strategic importance of its work.

Read more

Episode 11- Ireland’s Irish Walled Towns Network

Episode 11- Ireland’s Irish Walled Towns Network

Irish towns – seeped in history and with stories going back centuries - are embedded in the Irish folk memory. In order to preserve this vital part of our ancient past, the Irish Walled Towns Network (IWTN) was established by the Heritage Council in 2005. It exists to help these urban centres become better places to live, work and visit.

Read more

Episode 9: Ireland’s Historic Towns Initiative

Episode 9: Ireland’s Historic Towns Initiative

Every street corner, every meandering alleyway, every old shop façade tells its own story. Our streetscapes are woven into the heart of Irish life – and are a crucial part for our heritage. The Historic Towns Initiative – run by The Heritage Council in partnership with the Department of Housing, Local Government and Heritage – aims to protect and preserve a vital thread in Ireland’s past.

Read more

Episode 6: Folklore and St Patrick

Episode 6: Folklore and St Patrick

In the first of two special podcasts linked to our national holiday, Heritage in Schools specialist and storyteller, Seosamh Ó Maolalaí, expands on some of the fascinating folklore surrounding the patron saint of Ireland.

Read more

Episode 1: International day of women and girls in science

Episode 1: International day of women and girls in science

Welcome to the Heritage Council’s first podcast of the new year. In this episode – to mark International Day of Women and Girls in Science – we’re speaking with Huge Tinney, whose mother Sheila was the first Irish woman to earn a PhD in mathematical science. She was also among the first four women admitted to the Royal Irish Academy. We also talk to Dr Eucharia Meehan, chief executive and registrar of the Dublin Institute for Advanced Studies (DIAS). Dr Meehan charts the history and heritage of science in Ireland and its legacy for contemporary living. The travel back in time as reflected in this podcast highlights some remarkable change when considering times past with the present. The story of Sheila Tinney – a pioneer in her chosen field – brings us back to segments of our heritage which have evolved unimaginably over the decades

Dr Sheila Tinney, the first-ever Irish woman to earn a PhD in Mathematical Science

Read more