BiblioMara

BiblioMara

2002 – ar aghaidh

Is acmhainn luachmhar an leabharliosta fairsing seo d’aon taighdeoir nó mac léinn ar chultúr agus oidhreacht chósta agus mhuirí na hÉireann. Tá BiblioMara chomh luachmhar céanna do thionscadail oidhreachta áitiúla i gceantair chósta.

Is acmhainn luachmhar an leabharliosta fairsing seo d’aon taighdeoir nó mac léinn ar chultúr agus oidhreacht chósta agus mhuirí na hÉireann. Tá BiblioMara chomh luachmhar céanna do thionscadail oidhreachta áitiúla i gceantair chósta.

Forléargas

Is leabharliosta cuimsitheach é BiblioMara de staidéir oidhreachta cultúrtha agus muirí ar chrios cósta na hÉireann.

Tá an bunachar sonraí innéacsaithe anótáilte seo bunaithe go príomha ar ábhair a foilsíodh ó 1900 agus is acmhainn luachmhar é d’aon taighdeoir, mac léinn nó grúpa pobail ar spéis leo tuilleadh eolais a fháil faoi oidhreacht chósta agus mhuirí dá gceantar áitiúil agus an oileáin ina iomláine.

Arna choimisiúnú ag an gComhairle Oidhreachta i 2002, chuir an tIonad Acmhainní Cósta agus Mara (CMRC) i gCorcaigh, a d’oibrigh le foireann ildisciplíneach ó Ranna Béaloideas agus Seandálaíochta COC agus Meitheal Mara.

Buntáistí

Cuimsíonn BiblioMara raon leathan agus eisceachtúil ábhar ó fhoinsí acadúla agus neamh acadúla lena n-áirítear foilseacháin áitiúla a dtugann bunachair shonraí oifigiúla neamhaird orthu go minic. Tá tagairtí agus foinsí sa Bhéarla agus sa Ghaeilge araon.

Clúdaíonn BiblioMara raon de théamaí idirdhisciplíneacha agus réimsí ábhair a bhfuil cur síos leathan orthu mar seo a leanas:

  • oidhreacht seandálaíochta;
  • oidhreacht ailtireachta agus thógtha;
  • stair na lonnaíochtaí cósta agus a n-idirghníomhaíocht leis na timpeallachtaí fisiceacha agus sóisialta;
  • béaloideas ceirde lena n-áirítear ceardaíocht thraidisiúnta, tógáil agus úsáid bád, iascaireacht, bailiú feamainne agus dobharshaothrú;
  • béaloideas agus eitneolaíocht;
  • tíreolaíocht stairiúil agus dhaonna lena n-áirítear logainmneacha, turasóireacht, caitheamh aimsire agus bainistíocht chrios an chósta;
  • oidhreacht thionsclaíoch;
  • oidhreacht liteartha;
  • cultúr ábhartha;
  • turasóireacht agus loingseoireacht - lena n-áirítear píoráideacht, tithe solais, seirbhísí tarrthála, loingeas, trádáil mhuirí agus stair mhíleata.

Acmhainní

Cuardaigh tuilleadh cláir

An tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta

An tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta

Ag druidim le deireadh Lúnasa gach bliain déanaimid ceiliúradh ar oidhreacht nádúrtha, thógtha agus chultúrtha na hÉireann le clár imeachtaí spreagthach, faisnéiseach agus taitneamhach.

Creat Taighde Bhrú na Bóinne

Creat Taighde Bhrú na Bóinne

Déanann an creat measúnú ar an eolas agus taighde reatha faoin Láithreán Oidhreachta Domhanda iontach seo de chuid EOECNA (UNESCO), agus molann sé straitéis le haghaidh taighde amach anseo ar mhaithe lena bhainistiú go hinbhuanaithe.

Tionscnamh Scileanna Foirgníochta Traidisiúnta

Tionscnamh Scileanna Foirgníochta Traidisiúnta

Tá an tírdhreach tógtha fós ag brath ar dhóthain daoine a bheith ann le scileanna traidisiúnta tógála chun an acmhainn chríochnaithe seo a chothabháil agus a mhodhnú go híogair.