Intéirneachtaí Caomhantais

Intéirneachtaí Caomhantais

2006 – ongoing

Tá an clár á reáchtáil i gcomhar le Leabharlann Chester Beatty, Dánlann Náisiúnta na hÉireann, Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, na Cartlanna Náisiúnta agus Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Tá an clár á reáchtáil i gcomhar le Leabharlann Chester Beatty, Dánlann Náisiúnta na hÉireann, Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, na Cartlanna Náisiúnta agus Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Overview

The Heritage Council's annual Conservation Internship Programme offers an exciting opportunity for students of conservation to work with some of the world’s great treasures.

The programme is run in partnership with the Chester Beatty Library, the National Gallery of Ireland, the National Library of IrelandThe National Archives and Trinity College Dublin’s Old Library and is primarily aimed at students who have completed specialised conservation courses in the areas of paper, book bindings and painting.

Aims

The aims of the programme include:

  • bringing new research and skills into the conservation departments;
  • safeguarding Irish heritage through necessary conservation works;
  • offering opportunities in Ireland for newly qualified Irish conservators.

Getting Involved

Internships, which runs for a minimum of nine months, are advertised internationally – as there are no advanced conservation courses in Ireland – and generates much interest from international students and Irish students studying abroad. 

Further information on internship opportunities can be found on the websites of the partner institutions or by contacting the institutions directly.

Explore More Programmes

Oidhreacht Chósta

Oidhreacht Chósta

Tá lear mór eolais san eolaire seo do dhuine ar bith a bhfuil suim aige/aici i dtaighde nó staidéar a dhéanamh, nó i dtuilleadh eolais a fháil faoi gheolaíocht, flóra, fána, aeráid, seandálaíocht, oidhreacht thógtha agus mhuintir chósta na hÉireann.

Clár Chaighdeáin Mhúsaeim na hÉireann

Clár Chaighdeáin Mhúsaeim na hÉireann

Cuireann CCMÉ caighdeáin ghairmiúla chun cinn i gcúram na mbailiúchán i músaeim agus dánlanna na hÉireann. Aithníonn an clár baint amach na gcaighdeán sin trí chreidiúnú.