Oidhreacht Chósta

Oidhreacht Chósta

2002 - 2008

Tá lear mór eolais san eolaire seo do dhuine ar bith a bhfuil suim aige/aici i dtaighde nó staidéar a dhéanamh, nó i dtuilleadh eolais a fháil faoi gheolaíocht, flóra, fána, aeráid, seandálaíocht, oidhreacht thógtha agus mhuintir chósta na hÉireann.

Tá lear mór eolais san eolaire seo do dhuine ar bith a bhfuil suim aige/aici i dtaighde nó staidéar a dhéanamh, nó i dtuilleadh eolais a fháil faoi gheolaíocht, flóra, fána, aeráid, seandálaíocht, oidhreacht thógtha agus mhuintir chósta na hÉireann.

Overview

The Marine and Coastal Heritage Directory is an online compendium of studies, surveys, maps and references relating to the Irish coast which was completed in 2006.

An initiative of the Heritage Council, the directory was compiled by Ger O’Donohoe of Moore Group, Stephen Nash of MarCon Computations International Ltd. and Aengus Parsons, with a contribution on Folklore by Catriona Hastings (GMIT).

Aims and Objectives

A resource for anyone interested in researching, studying or finding out more about the Irish coast and surrounding seas and coastal regions generally.

Benefits

The wide range of topics featured in the directory highlights the great impact that our seas have on coastal geology, archaeology, flora, fauna and people.

The directory provides information on seashore typologies and characteristics, marine life, coastal wildlife and habitats, the impact of climate change, mapping, special areas of conservation, legal protection for marine and other wildlife, natural heritage areas and designations, coastal archaeology, built heritage (including lighthouses), folklore and folk life.

The directory also features a series of international case studies as well as links to many of the organisations concerned with studying, managing, developing, mapping and protecting our coastal heritage.

Resources

Explore the many facets of Irish coastal heritage now by visiting this very interesting resource at www.coastalheritage.ie

Explore More Programmes

Tairseach Oidhreachta

Tairseach Oidhreachta

Is acmhainn saor in aisce ar líne í an Tairseach Oidhreachta ina mbíonn nuacht a bhaineann le hoidhreacht, torthaí taighde, eolas faoi phoist atá ar fáil, litríocht theicniúil agus eolas faoi dheiseanna maoiniúcháin agus ócáidí ar fud na hEorpa.

Feirm Mhaigh Ghlas

Feirm Mhaigh Ghlas

Is eiseamláir agus sampla neamhchoitianta í Feirm Mhaigh Ghlas d'áit chónaithe ceann tuí dhá stór faoin tuath ar an nós dúchais agus is í ceann de na tionscadail chaomhantais is suntasaí a bhí curtha i gcrích riamh ag an gComhairle Oidhreachta.

Bealach Bhéarra Bhréifne

Bealach Bhéarra Bhréifne

An chonair shiúil is faide in Éirinn, rud a thugann deis do shiúlóirí taitneamh a bhaint as réimse mór na dtírdhreach álainn ó Leithinis Bhéarra i gContae Chorcaí go dtí an Bhlaic i gContae an Chabháin.