Survey Estury

Oidhreacht Chósta

2002 - 2008

Tá lear mór eolais san eolaire seo do dhuine ar bith a bhfuil suim aige/aici i dtaighde nó staidéar a dhéanamh, nó i dtuilleadh eolais a fháil faoi gheolaíocht, flóra, fána, aeráid, seandálaíocht, oidhreacht thógtha agus mhuintir chósta na hÉireann.

Tá lear mór eolais san eolaire seo do dhuine ar bith a bhfuil suim aige/aici i dtaighde nó staidéar a dhéanamh, nó i dtuilleadh eolais a fháil faoi gheolaíocht, flóra, fána, aeráid, seandálaíocht, oidhreacht thógtha agus mhuintir chósta na hÉireann.

Forléargas

Is éard atá san Eolaire Oidhreachta Muirí agus Cósta ná cnuasach ar líne de staidéir, suirbhéanna, léarscáileanna agus tagairtí a bhaineann le cósta na hÉireann a críochnaíodh in 2006.

Tionscnamh de chuid na Comhairle Oidhreachta, a thiomsaigh Ger O'Donohoe ó Moore Group, Stephen Nash ó MarCon Computations International Ltd.agus Aengus Parsons, le ranníocaíocht ar Bhéaloideas le Catriona Hastings (GMIT).

Aidhmeanna agus Cuspóirí

Acmhainn d’aon duine ar spéis leo taighde, staidéar a dhéanamh nó tuilleadh eolais a fháil faoi chósta na hÉireann agus na farraigí máguaird agus na réigiúin chósta go ginearálta.

Buntáistí

Léiríonn an raon leathan ábhar atá san eolaire an tionchar iontach atá ag ár bhfarraigí ar gheolaíocht an chósta, ar sheandálaíocht, ar fhlóra, ar fhána agus ar dhaoine.

Soláthraíonn an t-eolaire eolas ar shaintréitheacht agus ar thréithe an chladaigh, ar shaol na mara, ar fhiadhúlra agus ar ghnáthóga cósta, ar thionchar an athraithe aeráide, ar léarscáiliú, ar limistéir speisialta caomhnaithe, cosaint dhlíthiúil d’fhiadhúlra mara agus eile, limistéir agus sonrúcháin oidhreachta nádúrtha, seandálaíocht chósta, oidhreacht thógtha (tithe solais san áireamh), béaloideas agus saol an phobail.

Tá sraith cás-staidéir idirnáisiúnta san eolaire chomh maith le naisc chuig go leor de na heagraíochtaí a bhfuil baint acu le staidéar, bainistiú, forbairt, mapáil agus cosaint ár n-oidhreacht chósta.

Acmhainní

Déan iniúchadh ar na gnéithe iomadúla d’oidhreacht chósta na hÉireann anois trí chuairt a thabhairt ar an acmhainn thar a bheith suimiúil seo ag www.coastalheritage.ie

Cuardaigh tuilleadh cláir

Irish Archives

Acmhainn Chartlainne na hÉireann

Acmhainn náisiúnta, chomhtháite ar líne a sholáthraíonn rochtain ar raon leathan suimiúil de chartlanna stairiúla na hÉireann.

Lime Course

Tionscnamh Scileanna Foirgníochta Traidisiúnta

Tá an tírdhreach tógtha fós ag brath ar dhóthain daoine a bheith ann le scileanna traidisiúnta tógála chun an acmhainn chríochnaithe seo a chothabháil agus a mhodhnú go híogair.

Small Ckpc Dsc 1167

Clár Comhoibritheach Seiceála Sláinte Lár an Bhaile

Clár Tras-disciplíneach Seiceála Sláinte Lár an Bhaile i gcomhar le bailte rannpháirteacha ar fud na tíre.