Bigp

Grúpa Thionscadail an Oileáin Mhóir

Is grúpa oibre pobail é BIPG ag obair chun daonra an oileáin a choinneáil, trí fhostaíocht a chruthú, trí thionscnaimh pobail a chur chun cinn agus trí thacú le gnólachtaí áitiúla.

Is grúpa oibre pobail é BIPG ag obair chun daonra an oileáin a choinneáil, trí fhostaíocht a chruthú, trí thionscnaimh pobail a chur chun cinn agus trí thacú le gnólachtaí áitiúla.

Forléargas

Tá Grúpa Thionscadail an Oileáin Mhóir (BIPG) gníomhach ar Oileán Bhéarra ó 1987 i leith. Is grúpa oibre pobail é, ag freastal ar mhuintir Oileáin Bhéarra,ag obair chun daonra an oileáin a choinneáil, trí fhostaíocht a chruthú, trí thionscnaimh pobail a chur chun cinn agus trí thacú le gnólachtaí agus grúpaí pobal áitiúla. Tá ceathrar ball foirne lánaimseartha fostaithe ag BIPG agus é á reáchtáil ag coiste deonach tofa a thagann ó dhaonra buanchónaithe Oileán Bhéarra.

Cláir

Cad é an Maoiniú Oidhreachta i mbliana:

I 2003 tháinig daonra an oileáin, mar aon leis an gComhairle Oidhreachta agus Comhairle Contae Chorcaí le chéile chun féachaint ar bhealaí chun cultúr agus oidhreacht uathúil Oileán Bhéar a chaomhnú agus chun dí-dhaonra a chosc. Mar thoradh ar na cainteanna seo dréachtaíodh Plean Caomhnaithe an Oileáin Mhóir chun feidhmiú mar threoir phlean d’fhorbairt todhchaíoch Oileán Bhéarra, a chaomhnódh a thírdhreach nádúrtha agus a oidhreacht ailtireachta agus a chruthódh fostaíocht a bheadh báúil le timpeallacht nádúrtha an oileáin.

Ó 2003, tá an Chomhairle Oidhreachta tar éis oibrí forbartha lánaimseartha a mhaoiniú chun Plean Caomhnaithe an Oileáin Mhóir a chur i bhfeidhm. Tá an t-oibrí forbartha lonnaithe anois in oifigí Ghrúpa Thionscadail an Oileáin Mhóir agus oibríonn sé ar thionscnaimh lena n-áirítear caomhnú agus forbairt daingnithe míleata an oileáin den Chéad Chogadh Domhanda mar nithe is díol spéise do chuairteoirí, ag cabhrú le Grúpa Dobharshaothraithe Oileán Mór Bhéarra le saothrú oisrí, feamainne agus muiríní, tionscnaimh turasóireachta a chur chun cinn agus imeachtaí cultúrtha agus oidhreachta a eagrú ar an oileán.

Tuilleadh eolais

Grúpa Thionscadail an Oileáin Mhóir, Béal Átha na Cille, Oileán Bhéarra, Co Chorcaí.

T: +353 27 75099
www.bereisland.net
facebook.com/BereIslandGroup
twitter.com/BereIslandGroup

Léigh Tuilleadh

Irish Archives Resource

Acmhainn Chartlainne na hÉireann

Acmhainn náisiúnta, chomhtháite ar líne a sholáthraíonn rochtain ar raon leathan suimiúil de chartlanna stairiúla na hÉireann.

Irish Museums Association

Cumann Músaem na hÉireann (IMA)

Comhlacht gairmiúil uile-Éireann is ea Cumann Músaem na hÉireann (CMÉ) atá tiomanta do chur chun cinn agus d’fhorbairt músaem.

Efncp 02

Fóram Eorpach ar Chaomhnú an Dúlra agus ar an Tréadachas (EFNCP)

Is líonra uile-Eorpach é an EFNCP a mhúsclaíonn feasacht ar thábhacht feirmeoireacht íseal-déine beostoc.