Osclaíonn an Chomhairle Oidhreachta scéim a thacaíonn le heagraíochtaí atá dírithe ar an oidhreacht

Nuacht

Tá an Ciste Tacaíochta Eagraíochtaí Oidhreachta (HOSF), a sholáthraíonn tacaíocht airgeadais d’eagraíochtaí neamhrialtasacha neamhbhrabúsacha a oibríonn san earnáil oidhreachta, ar oscailt anois d’iarratais.

Cuireann scéim na Comhairle Oidhreachta ar chumas eagraíochtaí atá dírithe ar an oidhreacht tuarastail foirne, costais chíosa, fostú foirne nua, oiliúint agus forbairt scileanna a chistiú agus triail phíolótach a bhaint as bealaí nua oibre. Is é an t-uasmhéid atá ar fáil in aghaidh na heagraíochta €60,000.

Léiríonn éagsúlacht na n-iarratasóirí ar éirigh leo cistiú a fháil anuraidh an tionchar dearfach a imríonn an scéim fud fad an limistéir oidhreachta. Tá tairbhe bainte as cistiú ag eagraíochtaí cosúil leis an nGrúpa Éireannach maidir le Míolta Móra agus Deilfeanna, an Cumann um Chosaint Foirgneamh Ársa, Cumann Músaem na hÉireann, Ná Fág aon Rud i do Dhiaidh (Leave No Trace), Cartlann LADT Chorcaí, Dánlann de Buitléir, Institiúid Seandálaithe na hÉireann agus go leor eile. Tá liosta iomlán de dheontaithe na bliana seo caite ar fáil thíos:

https://www.heritagecouncil.ie/content/files/Heritage-Capacity-Fund-2023-Offers.pdf

Caithfidh gur féidir le heagraíochtaí a bhfuil iarratais á seoladh acu a n-ábharthacht réigiúnach nó náisiúnta a léiriú agus caithfidh go bhfuil gníomhartha á ndéanamh acu a chabhraíonn le beartas agus pleananna náisiúnta a sholáthar. Tá léargas ginearálta iomlán ar chritéir cháilitheachta agus ar shonraí ábhartha eile ar fáil ón gComhairle Oidhreachta ag an suíomh gréasáin thíos:

https://www.heritagecouncil.ie/funding/funding-schemes

Cuirfidh an Chomhairle Oidhreachta seimineár gréasáin eolais ar dheontais ar siúl ag 12 meán lae an 23 Samhain 2023, ina dtabharfar comhairle ghinearálta faoi iarratais agus seisiún ceisteanna agus freagraí ina dhiaidh. Is féidir leat clárú don seimineár gréasáin ar an leathanach gréasáin thuas.

Is é an dáta deiridh d’iarratais is Dé Luain, an 15 Eanáir 2024 ag 5pm, agus caithfear iarratais a dhéanamh trí chóras bainistíochta deontas ar líne na Comhairle Oidhreachta:

https://www.heritagecouncil.ie/funding/on-line-grants-system

Déanfar an seimineár gréasáin a thaifeadadh agus beidh sé ar fáil ar ár suíomh gréasáin le hamharc air ina dhiaidh sin.

Féach conas a chuaigh an scéim chun tairbhe Chomhairle Caomhnaithe Phortaigh na hÉireann san fhíseán thíos:

Teagmhálaithe Preasa

Déan teagmháil, le do thoil, le Pearse Ó Caoimh le hagallamh a shocrú.

Guthán: 085-8590378 R-phost: pocaoimh@heritagecouncil.ie