Osclaíonn an Chomhairle Oidhreachta an Ciste Ceannais Oidhreachta

Nuacht /

Tá an Ciste Ceannais Oidhreachta, a sholáthraíonn tacaíocht airgeadais don fhoireann in údaráis áitiúla, gníomhaireachtaí stáit agus institiúidí oideachais tríú leibhéal atá freagrach as cláir oidhreachta, ar oscailt anois d’iarratais.

Díríonn an scéim go príomha ar an bhfoireann a oibríonn in eagraíochtaí earnála poiblí a bhféadfadh nach a bhfuil a gcroí-shainchúram dírithe go hiomlán ar an oidhreacht, ach a n-imríonn a n-obair tionchar ar an oidhreacht.

Áirítear leis seo coimeádaithe músaeim, cartlannaithe, seandálaithe, agus oifigigh chaomhantais ailtireachta atá bunaithe in údarás áitiúil. Áirítear leis freisin fostaithe gníomhaireachtaí stáit agus institiúidí oideachais ina bhfuil tionscadail atá dírithe ar an oideachais ar na bacáin.

Cistíonn cistiú faoin scéim costais soláthraí tríú páirtí, saintrealamh a cheannach agus costais taistil agus chothaithe d’oibrithe deonacha. Is féidir le hiarratasóirí iarratas a dhéanamh ar chistiú idir €5,000 agus €30,000.

Léiríonn éagsúlacht na dtionscadal ar éirigh leo cistiú a fháil anuraidh an tionchar dearfach a imríonn an scéim fud fad na hearnála oidhreachta. Tá Músaem Litríochta na hÉireann, Coláiste Ríoga na Máinliá in Éirinn, Dánlann Ealaíne Crawford agus Leabharlann Chontae Shligigh i measc na dtionscadal a bhain tairbhe as cistiú. Tá liosta iomlán de na tionscadail a cistíodh ar fáil thíos:

https://www.heritagecouncil.ie/content/files/Heritage-Capacity-Fund-2023-Offers.pdf

Tá léargas ginearálta iomlán ar chritéir cháilitheachta agus ar shonraí ábhartha eile ar fáil ón gComhairle Oidhreachta ag an suíomh gréasáin thíos:

https://www.heritagecouncil.ie/funding/funding-schemes

Cuirfidh an Chomhairle Oidhreachta seimineár gréasáin eolais ar dheontais ar siúl ag 12 meán lae an 24 Samhain 2023, ina dtabharfar comhairle ghinearálta faoi iarratais agus seisiún ceisteanna agus freagraí ina dhiaidh. Is féidir leat clárú don seimineár gréasáin ar an leathanach gréasáin thuas.

Is é an dáta deiridh d’iarratais is Dé Luain, an 15 Eanáir 2024 ag 5pm, agus caithfear iarratais a dhéanamh trí chóras bainistíochta deontas ar líne na Comhairle Oidhreachta:

https://www.heritagecouncil.ie/funding/on-line-grants-system

Déanfar an seimineár gréasáin a thaifeadadh agus beidh sé ar fáil ar ár suíomh gréasáin le hamharc air ina dhiaidh sin.

Teagmhálaithe Preasa

Déan teagmháil, le do thoil, le Pearse Ó Caoimh le hagallamh a shocrú.

Guthán:085-8590378 R-phost: pocaoimh@heritagecouncil.ie