Tionscadal Rochtana Pobail Mhúsaem an Chláir

Feature /

Ceannach trealaimh chun catalógú a dhéanamh ar an mbailiúchán agus cás taispeántais chun an bailiúchán bróidnéireachta a léiriú.

Scéim: Scéim Deontais Pobal Oidhreachta
Tag. Uimhir: CH08676
Teideal an Tionscadail: Tionscadal Rochtana Pobail Mhúsaem an Chláir
Méid bronnta: €10,200

Tá músaem an Chláir tar éis catalógú a dhéanamh ar a mbailiúchán mar chuid den phlean CCMÉ, ach níl gach thart ar 300 (10%) de curtha ar líne mar ghrianghraf. Is tionscadal fadtéarmach é grianghraif a thógáil den bhailiúchán agus é a chur ar líne, toisc go bhfuil an bailiúchán i gcónaí ag fás. Trí físeáin a dhéanamh ar na hearraí, nó trí thaifead a dhéanamh ar cheardlanna/beoshruthú nó trí léachtaí poiblí, beidh an músaem in ann a pholasaí oideachais a chur i bhfeidhm le linn na paindéime agus beidh sé mar rogha dul i bhfeidhm ar dhaoine i ndiaidh na paindéime.

Úsáideadh an deontas chun trealamh ceamara agus stiúideo grianghrafadóireachta a cheannach chun deis a thabhairt don mhúsaem grianghraif a ghlacadh dá bhailiúchán ar bhonn leanúnach agus chun cás taispeántais a cheannach. Ba iad boinn a bhronnadh ar an músaem i 2013 a raibh grianghraif glactha dóibh ar dtúis, ach ní raibh an pobal ar an eolas fúthu. Nuair a bhí grianghraif glactha dóibh, chuir coimeádaí an mhúsaeim fotheideal orthu agus cuireadh ar shuíomh Gréasáin an mhúsaeim iad faoin rannán ‘Earraí is Déanaí 2013’. Faoi láthair tá an fhoireann ag glacadh grianghraif de mhíreanna ó 2014 a gcuirfear fotheideal orthu agus a chuirfear ar líne roimh an Nollaig. Ó shin ar aghaidh uaslódálfaidh an músaem íomhánna ar bhonn leanúnach.

Léireoidh an cás taispeántais samplaí ó bhailiúchán bróidnéireachta an mhúsaeim.