Scéim Deontais Oidhreachta Pobail 2023

Beidh €1.5 milliún maoiniú le fáil faoi Scéim Deontais d’Oidhreacht Phobail i 2023.

Tá sé mar aidhm ag an scéim seo tacú le tionscadail chaipitil a fheabhsaíonn rochtain agus cuimsiú ó thaobh láithreacha oidhreachta de; a chuireann dea-chleachtas oidhreachta i bhfeidhm maidir le bainistiú áiteanna, bailiúchán, nó rudaí (foirgnimh san áireamh). Tacaíonn an scéim seo le trealamh riachtanach a cheannach freisin. Tá sé mar aidhm ag an scéim seo cur ar chumas pobail agus eagraíochtaí oidhreachta neamhrialtasacha (ENRanna) leanúint ar aghaidh lena gcuid oibre sa réimse seo nó tionscnaimh nua a thosnú.

Achar ama an Tionscadail

Ní féidir ach tionscadail ar féidir tús a chur leo tar éis dáta tairisceana i lár mhí Aibreáin agus a chríochnú roimh an 9 Deireadh Fómhair 2023 a mheas faoin scéim seo.

Cé atá i dteideal iarratais a dhéanamh?

Tá an scéim seo oscailte do:

  • Ghrúpaí deonacha agus pobail lena n-áirítear iontaobhais bhrabúis
  • Eagraíochtaí neamhrialtasacha (ENRanna) a bhaineann le hoidhreacht
  • Rannpháirtithe i gClár um Chaighdeáin Músaem in Éirinn (MSPI) (néamh-rialtas amháin)
  • Rannpháirtithe i gClár Séadchomhartha a Uchtú

Ní dhéanfar iarratais ó heagraíochtaí eile, ó chuideachtaí príobháideacha nó ó dhaoine aonair a mheas.

Moltar d’iarratasóirí rogha cúramach a dhéanamh ó thaobh cén scéim deontais de chuid na Comhairle Oidhreachta a gcuireann siad isteach air seachas iarratais den chineál céanna a dhéanamh ar níos mó ná scéim amháin de chuid na Comhairle Oidhreachta. Ní bheimid in ann tacaíocht a thabhairt do níos mó ná iarratas amháin ón iarratasóir céanna.

Paca iarratais

Féach ar/íoslódáil an paca iarratais Scéim Deontais d’Oidhreacht Phobail thíos.

Seimineár gréasáin Zoom


Conas iarratas a chur isteach

Chun cur isteach ar ár scéim deontais, ní mór duit iarratas a dhéanamh ar líne. Is féidir leat iarratas a dhéanamh ó Máirt an 17 Eanáir 2023 trí chóras bainistíochta deontas ar líne de chuid na Comhairle Oidhreachta atá ar fáil anseo https://www.heritagecouncil.ie/funding/on-line-grants-system . Ní ghlacaimid ach le foirmeacha curtha isteach ar líne. Ní chuirimid foirmeacha páipéir ar fáil ní ghlacaimid leo. Chun d’iarratas a mheas, caithfimid d’iarratas ar líne a fháil in éineacht le doiciméid tacaíochta faoi Dé Luain an 20 Feabhra 2023 ag 5 i.n. Ní féidir iarratais nó doiciméid tacaíochta a chur isteach tar éis an ama seo.

Iarratas maidir le Teagmháil a Dhéanamh

Agus comhairle ón Rialtas i dtaobh COVID-19 agus treoir maidir le hObair ón mBaile á leanúint againn chomh fada agus is féidir, tá socruithe cianoibre curtha i bhfeidhm againn. Iarraimid, nuair is féidir, gach cumarsáid a dhéanamh linn go leictreonach ionas gur féidir linn iad a fháil agus iad a fhreagairt go pras. mailto:grants@heritagecouncil.ie

San fhíseán seo, amharc ar an dóigh ar bhain Féile Ellen Hutchins i gCorcaigh tairbhe as an scéim