Tionscnaimh faoi Chúnamh Deontas faoi Thrácht

Féach tríd cuid de na tionscadail atá cistithe againn cheana trínár scéimeanna deontais éagsúla.

Seagull Seagull Animation

Beochaintí nua ilúsáideoirí sothuigthe ar an Leabhar Cheanannais

Cruthaíodh dhá bheochaintí ilúsáideoirí sothuigthe do pháistí chun rochtain agus rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí oidhreachta ag an Leabhar Cheannais agus an Sean Leabharlanna fheabhsú i measc páistí óga, go háirithe páistí faoi mhíchumas.

Tuilleadh eolas

Glass Plate Negatives

Digitiú agus Caomhnú na hinstitiúide Stairiúla do Leabhar Miontuairiscí Bodhra 1845-1953 agus cáipéisí eile a bhaineann leo

Digitiú ar Leabhar Miontuairiscí Bodhra de chuid An Catholic Institute for the Deaf (CID), cáipéisí eile a bhaineann leo agus 272 claonchló plátghloine.

Tuilleadh eolas

Clare Museum

Tionscadal Rochtana Pobail Mhúsaem an Chláir

Ceannach trealaimh chun catalógú a dhéanamh ar an mbailiúchán agus cás taispeántais chun an bailiúchán bróidnéireachta a léiriú.

Tuilleadh eolas

Reading Your Landscape

Ag léamh do Tírdhreacha Áitiúil: Na Bunscileanna

Cabhraíonn ‘Ag léamh do thírdhreach áitiúil - Bunscileanna Iniúchadh Oidhreachta do ghrúpaí pobail áitiúla’ agus an cúrsa ábhartha ar líne ‘Ag Léamh do Thírdhreach Áitiúil daoine ó chúlraí éagsúla a uasoiliúnt in oiread gnéithe dá n-oidhreacht áitiúil agus is féidir. Cuirfidh sé seo ar a gcumas tuilleadh taighde agus tionscadail a dhéanamh ina gceantar áitiúil féin agus é seo a dhéanamh de réir an chleachtais is fearr agus é a chur ar fáil don oiread daoine agus is féidir.

Tuilleadh eolas

St  Mary’S Church Green Street

Tionscadal Athghiniúna Oidhreachta Challainn 2020

Obair leasúcháin ar ráille agus ar ghnéithe cloiche de theorainn ráillí Eaglais Naomh Muire ar Shráid na Faiche agus ar Shráid an Mhuilinn, agus, ar dhroichead coisithe Abhainn an Rí i gCallainn, Co. Chill Chainnigh.

Tuilleah eolas