Irish Archives Resource

Irish Archives Resource

2006 – ongoing

A national integrated online resource that provides access to a broad and fascinating range of Irish historical archives.

A national integrated online resource that provides access to a broad and fascinating range of Irish historical archives.

Overview

The Irish Archives Resource is a publicly accessible website that allows users to search a wide range of Irish historical archives.

Aims and Objectives

Ireland has a great wealth of visual and written historical archives stretching back centuries. Increasingly these archives are now online but they are not always linked up to a central network. Recognising this, the Heritage Council set up the Irish Archives Resource in 2007 to provide a national integrated online archival service.

The IAR brings together and enables broader access to Ireland’s valuable collections, giving smaller archives an opportunity to showcase their content in a wider context with material from other larger archives.

Benefits

Usage of the site ranges from academic research to family genealogy. Historians and genealogists have easy access to primary source documents. Local communities can trace historical events in their area and individuals can discover their family history.

Update

The IAR’s regularly-updated Facebook, Twitter and Flikr sites provide fascinating and colourful glimpses into the extraordinary richness of our national collections. They also provide updates on additions to the collections and information on events such as exhibitions.

Resources

Visit Irish Archives Resource now and start your exploration into the past.

Explore More Programmes

Uchtaigh Séadchomhartha

Uchtaigh Séadchomhartha

Scéim le cabhrú le pobail a bheith páirteach go gníomhach i gcaomhnú agus léirmhíniú a láithreáin áitiúla sheandálaíocha agus chultúrtha oidhreachta.

Gradam Oidhreachta na mBaile Slachtmhara

Gradam Oidhreachta na mBaile Slachtmhara

Tá urraíocht á déanamh ag an gComhairle Oidhreachta ar Ghradam Oidhreachta na mBailte Slachtmhara chun feasacht níos mó a mhúscailt ar luach ár n-oidhreachta do cháilíocht ár mbeatha agus d'fhorbairt inbhuanaithe eacnamaíoch.

Clár Chaighdeáin Mhúsaeim na hÉireann

Clár Chaighdeáin Mhúsaeim na hÉireann

Cuireann CCMÉ caighdeáin ghairmiúla chun cinn i gcúram na mbailiúchán i músaeim agus dánlanna na hÉireann. Aithníonn an clár baint amach na gcaighdeán sin trí chreidiúnú.